Tải phần mềm

» » Tài Liệu Nghiên Cứu » Giáo dục - Học tập

Dao động điều hòaDao động điều hòa .

Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong dao động điều hòa Kèm đáp án

Published: Sep 14, 2013

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VMỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong đó M4 trùng O) là bảy điểm liên tiếp trên đường thẳng qua O và cứ sau 0,05 s thì chất điểm lại qua các điểm trên. Biết tốc độ của chất điểm khi đi qua M4 là 20π cm/s. Biên độ dao động A có giá trị bằng bao nhiêu? A.4 cm B.6 cm C. 4√2 cm D.5 cm. Câu 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là: Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau ñó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật đạt cực đại vào thời điểm gần nhất là: Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật nhỏ hơn √3/2 tốc độ cực đại là A.T/2 B.2T/3 C.T/3 D.T/6 Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật không nhỏ hơn 10π√2 cm/s là T/2. Tần số dao ñộng có giá trị bằng A.4 Hz B.1 Hz C.2 Hz D.0,5 Hz Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật không vượt quá 20π cm/s là 2T/3. Chu kỳ dao động của vật bằng A.0,433 s B.0,15 s C.0,25 s D.0,5 s Câu 7: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A/2 và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A). Ta có: A. t1 = 0,5t2 B. t1 = t2 C. t1 = 2t2 D. t1 = 4t2 Câu 8: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = –A/2 đến biên dương (x = A). Ta có: A. t1 = (3/4)t2 B. t1 = (1/4)t2 C. t2 = (3/4)t1. D. t2 = (1/4)t2 Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = –A lần thứ hai là: A. ∆t = 5T/4. B. ∆t = T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 3T/4. Câu 10: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A/2 đến thời điểm vật qua VTCB lần thứ hai là: A. ∆t = 5T/12. B. ∆t = 5T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 7T/12. Câu 11: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A√2/2 đến li độ x = A là A. ∆t = T/12. B. ∆t = T/4. C. ∆t = T/6. D. ∆t = T/8. Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A√2/2 đến li độ x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao động của vật là: A.T = 1 (s). B. T = 12 (s). C.T = 4 (s). D.T = 6 (s). Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = -A√2/2 đến li độ x = A là 0,3 (s). Chu kỳ dao động của vật là: A.T = 0,9 (s). B. T = 1,2 (s). C.T = 0,8 (s). D.T = 0,6 (s). Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Vật đi từ li độ x = A/2 đến li độ x = –A/2 hết khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 (s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = -A√2/2. A. ∆t = 0,25 (s). B. ∆t = 0,75 (s). C. ∆t = 0,375 (s). D. ∆t = 1 (s). Câu 15: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vạt. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,5A vào thời điểm gần nhất là: Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm ban đầu vật ở li độ x = –A, sau đó 5T/6 thì vật ở li độ A.x = A. B.x = A/2. C.x = –A/2. D. x = –A. Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ thời ñiểm ban đầu (t = 0), sau đó 2/3 (s) thì vật ở li độ A.x = 8 cm. B. x = 4 cm. C.x = –4 cm. D. x = –8 cm. Câu 18: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm: A.t = 1/3 (s). B.t = 1/6 (s). C.t = 2/3 (s). D.t = 1/12 (s). Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ x = A√2/2 là 0,25 (s). Chu kỳ dao động của vật là A.T = 1 (s). B. T = 1,5 (s). C.T = 0,5 (s). D.T = 2 (s). Câu 20: Một vật dao động điều hoà có tần số 2 Hz, biên độ 4 cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm thì sau thời điểm đó 1/12 (s) vật chuyển động theo A. chiều âm, qua vị trí cân bằng. B. chiều dương, qua vị trí có li độ x = –2 cm. C. chiều âm, qua vị trí có li độ x = -2√3 cm. D. chiều âm, qua vị trí có li độ x = –2 cm. Câu 21: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương là A.t = 9/8 (s). B.t = 11/8 (s). C.t = 5/8 (s). D.t = 1,5 (s). Câu 22: Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt/T). Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt ñầu dao động đến lúc vật có li độ x = A/2 là A. ∆t = T/6. B. ∆t = T/8. C. ∆t = T/3. D. ∆t = T/4.
Download tài liệu để xem chi tiết

Thông tin chung về Dao động điều hòa.

Tên phần mềmDao động điều hòaPhiên bản
Giấy phépMiễn phíCập nhậtSep 14, 2013
Người đăng:Dinh DungNgày đăngSep 14, 2013
Lượt xem241Lượt tải206
Chủ đề Tài Liệu Nghiên Cứu » Giáo dục - Học tậpNền tảng Windows
Mô tả Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong dao động điều hòa Kèm đáp án
Yêu cầu

Tải Dao động điều hòa phiên bản về máy tính/ thiết bị của bạn

Tải Dao động điều hòa về

Xin quý khách hãy chia sẻ phần mềm này lên mạng xã hội như Facebook, Google Plus.. để cảm ơn nhà phát triển phần mềm, người đăng phần mềm này! Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện nội dung tốt hơn nữa!

Nhóm từ khóa liên quan hoặc cùng chức năng: dao động điều hòa, một số bài toán chọn lọc về thời gian, bài tập trắc nghiệm vật lý, vật lý, bài tập dao động điều hòa, dao động điều hòa, vật lý 12, thời gian trong dao động điều hòa, phương trình dao động điều hòa, chuyên đề dao động điều hòa, bài tập về thời gian trong dao động điều hòa, viết phương trình trong dao động điều hòa, dao động điều hòa, download dao động điều hòa, download dao động điều hòa free, free dao động điều hòa download,

Giao diện


Dao động điều hòa

Thảo luận về "Dao động điều hòa" (0).

Hiện tại chưa có thảo luận nào về phần mềm này! Bạn hãy là người đầu tiên!

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Phần mềm tương tự Dao động điều hòa hoặc liên quan

Hòa tấu Violin for Android
Nghe nhạc hòa tấu miễn phí

DJ Music Mixer
Hệ thống hòa âm và DJ

Nodal
Công cụ hỗ trợ sáng tác, hòa nhạc

Nodal 1.5 for Mac OS X
Công cụ hỗ trợ sáng tác, hòa nhạc

Bộ sách của HT. Thích Nhất Hạnh for iOS
Sách về hòa thượng Thích Nhất Hạnh

Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh t

E-mix Pro Edition 5.6 - Phần mềm hòa âm chuyên nghi

PocketTune 2,1 - hỗ trợ cho các buổi hòa nhạc

MagicFarm 1.023 - là trò chơi hòa trộn giữa câu chu

AceMoney for Pocket PC 2.1 - giúp bạn điều hòa các t

ArtRage Studio Pro - có khả năng hòa trộn màu sắc

e-mix Club Edition 5.6 - là giải pháp phần mềm hòa

Gold Miner 2 for Android
Game Đào vàng kinh điển

Wimbox 2
Ứng dụng cho dòng nhạc thường

Đào vàng For Android
Đào vàng miễn phí

MetaSynth 5.0 for Mac OS X
Phòng thu âm điện tử

Đảo Thần Chim : Dao Than Chim
Game săn bắn thú vị

Truc Xanh - Duoi Hinh Bat Chu
Trúc Xanh Đuổi Hình Bắt Chữ

RockIT 2000 Pro DJ
Chương trình phối âm cho DJ

FL Studio Mobile
Phần mềm hòa âm phối khí cho bài hát


 

Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật

Our sites Làm bạn máy tính | Tải phần mềm | Top Celebrity Homes | Domain Name | All Apps | Song Lyrics | Stellar Posts | Submit Articles

Copyright © 2006 - 2017 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 123.30.175.222, request_method: GET, time: 14 January, 2017 08:44:12 (HANOI - VIETNAM).