Tải phần mềm

» » Tài Liệu Nghiên Cứu » Giáo dục - Học tập

Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơnBài tập trắc nghiệm về con lắc đơn .

Trắc nghiệm Vật lý

Published: Aug 27, 2013

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

A. Cần nhớ 1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây (λ) có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang. 2. Điều kiện: không ma sát, không sức cản môi trường, góc lệch nhỏ Con lắc đơn giao động điều hòa với tần số góc ω2 = g/l; A = αm; s = αl. B. các dạng toán cơ bản

D1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:

1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc g = π2. A. 3(s); 1/3(Hz) B. 2(s); 0,5(Hz) C. 4(s); 0,25(Hz) D. 1(s); 1(Hz) 1.2. Tính chu kì dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g = π2. A. 1(s) B. 2(s); C. 1,2(s) D. 2,4(s) 1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong thời gian 100(s) con lắc thực hiện 500 dao động. A. 10Hz B. 50Hz C. 5Hz D. 7,5Hz

D2: Tốc độ chuyển động của CLĐ và Lực căng dây:

2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng dây lớn nhất của dây treo con lắc. A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N 2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng của dây treo con lắc khi ở vị trí biên. A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N 2.3. Cho một con lắc đơn dài 98m, nặng 5kg đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Trong quá trình dao động góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc lớn nhất và lực căng dây lớn nhất. A. 0,62m/s; 48N B. 0,62m/s; 49,01N C. 0,60m/s; 48N D. 0,62m/s; 49,02N 2.4. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 4. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu? A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 2.5. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 5. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu? A. 32,30 B. 450 C. 64,60 D. 900 2.6. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 6. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu? A. 680 B. 340 C. 450 D. 900 2.7. ĐHA 2010. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc bằng [IMG]http://file003.softwareknow.com/images/ Bai-tap-con-lac-don-1.jpg[/IMG] 2.8. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 20g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính tốc độ của con lắc khi qua VTCB [IMG]http://file003.softwareknow.com/images/ bai-tap-trac-nghiem-ve-con-lac-don-2.jpg[/IMG]

D3: Chu kì của CLĐ theo chiều dài, số dao động

3.1. Hai con lắc đơn có chiều dài là l1 và l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 - l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 0,31s và 0,12s. Tính chu kỳ dao động của hai con lắc có chiều dài l1 và l2 tại đó. A. 0,24(s); 0,20(s) B. 0,12(s); 0,10(s) C. 0,4(s); 0,20(s) D. 0,2(s); 0,20(s) 3.2. Hai con lắc đơn có chiều dài là l1 và l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 - l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 2,7s và 0,9s. Tính chu kỳ dao động của hai con lắc có chiều dài l1 và l2 tại đó. A. 1,0(s); 0,9(s) B. 2,0(s); 1,8(s) C. 2,5(s); 2,0(s) D. 1,5(s); 2,0(s) 3.3. ĐHA 2009. Tại một nơi trên mặt đất, một CLĐ dao động điều hòa, trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện 60 dao động. Thay đổi chiều dài con lắc 44cm thì cũng trong khoảng thời gian ấy con lắc thực hiện 50 dao động. Tính chiều dài ban đầu của con lắc. A. 80cm B. 60cm C. 100cm D. 144cm 3.4. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 5 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 9 dao động, biết hiệu chiều dài hai con lắc bằng 112cm. Tìm chiều dài mỗi con lắc. A. l1 = 162cm; l2 = 50cm B. l1 = 50cm; l2 = 160cm C. l1 = 80cm; l2 = 100cm D. l1 = 100cm; l2 = 80cm 3.5. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 8 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 10 dao động, biết hiệu chiều dài hai con lắc bằng 9cm. Tìm chiều dài mỗi con lắc. A. l1 = 16cm; l2 = 25cm B. l1 = 25cm; l2 = 16cm C. l1 = 8cm; l2 = 10cm D. l1 = 10cm; l2 = 8cm 3.6. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện 40 dao động. Vẫn cho con lắc dao động ở vị trí đó nhưng tăng chiều dài sợi dây thêm một đoạn bằng 7,9 (cm) thì trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 39 dao động. Chiều dài của con lắc đơn sau khi tăng thêm là A. 144,2cm B. 167,9cm C. 152,1cm D. 160cm 3.7. Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 0,8s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 0,6s. Chu kỳ của con lắc có độ dài l1 + l2 là A. T= 0,7s B. T = 0,8s C. T = 1,0s D. T = 1,4s 3.8. Một con lắc đơn có chu kỳ dđ T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại là A. T = 0,5s B. T = 1,0s C. T = 1,5s D. T = 2,0s 3.9. ĐHA 2006. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m và một dây mảnh, dài được kích thích cho dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện 40 dao động, khi tăng chiều dài con lắc lên 7,9cm thì con lắc thực hiện 39 dao động trong thời gian trên. Tính T, T’. Cho g = π2. A. 2(s); 2,4(s) B. 2,47(s); 2,53(s) C. 2(s); 3(s) D. 1(s); 1,2(s) 3.10. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Hãy tìm chiều dài của con lắc thứ nhất. A. 64cm B. 36cm C. 100cm D. 28cm 3.11. Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài l1, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biết tại nơi này con lắc có chiều dài l1 + l2 + l3 có chu kì là 2(s); con lắc có chiều dài l1 + l2 - l3 có chu kì là 1,6(s); con lắc có chiều dài l1 - l2 - l3 có chu kì là 0,8(s). A. 1,40(s) B. 0,56(s) C. 1,52(s) D. 2,32(s) Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Thông tin chung về Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn.

Tên phần mềmBài tập trắc nghiệm về con lắc đơnPhiên bản
Giấy phépMiễn phíCập nhậtAug 27, 2013
Người đăng:Dinh DungNgày đăngAug 27, 2013
Lượt xem178Lượt tải247
Chủ đề Tài Liệu Nghiên Cứu » Giáo dục - Học tậpNền tảng Windows
Mô tả Trắc nghiệm Vật lý
Yêu cầu

Tải Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn phiên bản về máy tính/ thiết bị của bạn

Tải Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn về

Xin quý khách hãy chia sẻ phần mềm này lên mạng xã hội như Facebook, Google Plus.. để cảm ơn nhà phát triển phần mềm, người đăng phần mềm này! Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện nội dung tốt hơn nữa!

Nhóm từ khóa liên quan hoặc cùng chức năng: bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn, bài tập trắc nghiệm vật lý, vật lý, bài tập trắc nghiệm, con lắc đơn, trắc nghiệm con lắc đơn, bài tập con lắc đơn, ôn tập con lắc đơn, bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn, download bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn, download bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn free, free bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn download,

Giao diện


Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Thảo luận về "Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn" (0).

Hiện tại chưa có thảo luận nào về phần mềm này! Bạn hãy là người đầu tiên!

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Phần mềm tương tự Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn hoặc liên quan

57 Câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo
Câu hỏi và đáp án con lắc lò xo

Chăm sóc trẻ nhỏ
Chia sẻ kinh nghiệm nuôi con cho android

Con ngoan: Nông trại vui vẻ for iPad V1.0
Kể chuyện cho bé

Xalo Goc cha me for Android
Kinh nghiệm dạy con

Bài tập trắc nghiệm có đáp án Vật lý
Phản ứng hạt nhân

Trắc nghiệm tiếng Anh cho Android
Kiểm tra kiến thức tiếng Anh qua trắc nghiệm

110 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Phi kim
Câu hỏi và đáp án Hóa học THPT

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý
Ôn thi Tốt nghiệp - Đại học - Cao Đẳng môn Vật Lý

Trắc nghiệm A1 for Windows Phone
Ứng dụng ôn thi bằng lái xe A1

650 Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11
Trắc nghiệm sinh học có đáp án

370 Câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 6 phần

Trắc nghiệm bản thân for Android
Trắc nghiệm vui về bản thân

110 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm hóa học
Lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Trắc nghiệm Cây gì
Phần mềm giúp em tìm hiểu các loài cây cối

Trắc nghiệm Hoa, củ, quả gì
Ứng dụng giúp em tìm hiểu các loài hoa, quả

Đề thi trắc nghiệm môn vật lý

Cabasoft QuizMaker
Phần mềm biên soạn các bài thi trắc nghiệm

165 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Kim loại
Câu hỏi và đáp án hóa học

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý (Ban Khoa học Xã

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Ban khoa học t


 

Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật

Our sites Làm bạn máy tính | Tải phần mềm | Top Celebrity Homes | Domain Name | All Apps | Song Lyrics | Stellar Posts | Submit Articles

Copyright © 2006 - 2017 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 123.30.175.220, request_method: GET, time: 04 January, 2017 08:17:30 (HANOI - VIETNAM).