Tải phần mềm

» » Phần mềm Việt

ACsoft SMEACsoft SME .

Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

Published: May 27, 2013

[KW]ACsoft SME[/KW] là giải pháp [KW]quản lý tài chính kế toán[/KW] được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Tuân thủ theo chế độ kế toán:

QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này thay thế Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc "Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT" và các Thông tư liên quan Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tích hợp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 2.5.1 của Tổng Cục thuế.

Tính năng của ACSoft:

Mô hình hoá chức năng, quy trình làm việc bằng sơ đồ trên màn hình Giao diện trực quan bằng tiếng Việt, dễ nhập liệu Quản lý tiền tệ theo nhiều đơn vị tiền tệ Quản lý chi tiết vật tư hàng hoá theo: mã hàng, nhóm hàng, nguồn gốc, kho hàng, nhà cung cấp, người mua, vv… Quản lý tài sản cố định chi tiết theo: mã tài sản, tên tài sản, nguyên giá, giá trị còn lại, hao mòn luỹ kế, nguồn hình thành tài sản, vv… Quản lý công nợ phải thu - phải trả chi tiết từng khách hàng theo từng hoá đơn Quản lý chi phí và tính giá thành đến từng đơn hàng, sản phẩm, công trình Xác định hiệu quả kinh doanh đến từng ngành nghề, hoạt động kinh doanh, nhóm hàng, mặt hàng, công trình, nhân viên, thị trường Tất cả các báo cáo đều có thể lọc số liệu theo nhiều tiêu thức khác nhau. An toàn dữ liệu với tính bảo mật cao, phân quyền chi tiết cho từng kế toán, dễ dàng tích hợp với những chức năng mới phù hợp từng giai đoạn phát triển doanh nghiệp.

Một số báo cáo tiêu biểu:

Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi. Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Nhật ký chung - Sổ cái. Sổ theo dõi tình hình TSCĐ: bảng tính khấu hao TSCĐ, thẻ TSCĐ. Đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả. Báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hoá, NVL. Báo cáo giá thành Báo cáo doanh thu Báo cáo chi phí

Thông tin chung về ACsoft SME.

Tên phần mềmACsoft SMEPhiên bản
Giấy phépMiễn phíCập nhậtMay 27, 2013
Người đăng:Dinh DungNgày đăngMay 27, 2013
Lượt xem3,025Lượt tải1,340
Chủ đề Phần mềm ViệtNền tảng Windows
Mô tả Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ
Yêu cầu

Tải ACsoft SME phiên bản về máy tính/ thiết bị của bạn

Tải ACsoft SME về

Xin quý khách hãy chia sẻ phần mềm này lên mạng xã hội như Facebook, Google Plus.. để cảm ơn nhà phát triển phần mềm, người đăng phần mềm này! Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện nội dung tốt hơn nữa!

Nhóm từ khóa liên quan hoặc cùng chức năng: phần mềm kế toán, phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kế toán thương mại dịch vụ, quản lý tài chính kế toán, quản lý tài chính kế toán, acsoft sme, download acsoft sme, download acsoft sme free, free acsoft sme download, phan mem ke toan, phần mềm kế toán miễn phí, kế toán, phần mềm kế toán thuế, download phần mềm kế toán miễn phí, kế toán tai chinh 1, phần mềm kế toán acsoft sme,

Giao diện


ACsoft SME

Thảo luận về "ACsoft SME" (1).

Hiện tại chưa có thảo luận nào về phần mềm này! Bạn hãy là người đầu tiên!

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Phần mềm tương tự ACsoft SME hoặc liên quan

Phần mềm kế toán Misa
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

MISA SME.NET 2010
Phần mềm kế toán

Phần Mềm Kế Toán - Công Nợ miễn phí
Phần mềm kế toán dành cho cá nhân và doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán - Công nợ
Kế toán công nợ Doanh nghiệp

A-Excel Phần mềm kế toán
Bộ phần mềm làm kế toán bằng Excel dành cho người làm kế toán

HVL AcNet Pro
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

MISA SME.NET 2012
Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Avin free editor 2013
Phần mềm kế toán miễn phí

Winta Accounting
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

1C: Kế toán 8 8.2
Phần mềm kế toán tốt nhất

MMT Account-Business A02M1-(A1)
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Accnetiz
Phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp

Bộ biểu mẫu Kế toán tiêu chuẩn ISO
Tài liệu biểu mẫu Kế toán

Bảng cân đối kế toán
Theo Quyết định 15

MISA Mimosa.NET 2012
PHần mềm kế toán

Simba Accounting
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Manager
Phần mềm kế toán miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ

PUMA
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

MISA Bamboo.NET 2012 R63
Phần mềm Kế toán xã

AMIS.VN
Phần mềm Quản trị tài chính kế toán


 

Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật

Our sites Làm bạn máy tính | Tải phần mềm | Top Celebrity Homes | Domain Name | All Apps | Song Lyrics | Stellar Posts | Submit Articles

Copyright © 2006 - 2017 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.79.175, request_method: GET, time: 01 January, 2017 06:45:40 (HANOI - VIETNAM).