Download phần mềm

ngân hàng câu hỏi.

ngân hàng câu hỏi, Tải phần mềm ngân hàng câu hỏi miễn phí.
Tải phần mềm . ngân hàng câu hỏi, Tải phần mềm ngân hàng câu hỏi miễn phí.
Testasd

ngân hàng câu hỏi - Phần mềm ngân hàng câu hỏi.

ngân hàng câu hỏi. Tải miễn phí phần mềm ngân hàng câu hỏi. Những phần mềm ngân hàng câu hỏi được liệt kê chính xác theo ngân hàng câu hỏi

ngân hàng câu hỏi/ngan hang cau hoi

Kiểm tra kiến thức Anh 12 - Phần mềm soạn đề kiểm tra tiếng anh 12.

http://img2.phanmem32.com/5/kiem-tra-kien-thuc-anh-12-phan-mem-soan-de-kiem-tra-tieng/kiem-tra-kien-thuc-anh-12-phan-mem-soan-de-kiem-tra-tieng-1.jpg Phần mềm ngân hàng câu hỏi câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Tiếng Anh lớp 12. Bộ câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh . 3 0 4
Xem thêm tạo đề trắc nghiệm tiếng anh, phần mềm soạn đề kiểm tra tiếng anh, câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 12, đề tự luận môn Tiếng Anh lớp 12, Kiểm tra kiến thức Anh 12, Download Kiểm tra kiến thức Anh 12.

Kiểm tra kiến thức Sinh 10 7.0 - Phần mềm soạn đề Sinh 10.

http://img2.phanmem32.com/5/kiem-tra-kien-thuc-sinh-10-phan-mem-soan-de-sinh-10/kiem-tra-kien-thuc-sinh-10-phan-mem-soan-de-sinh-10-1.jpg Phần mềm ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận kiến thức môn Sinh học lớp 10. Bộ câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa Sinh học 10. Các . 4 0 5
Xem thêm phần mềm kiểm tra kiến thức môn học, phần mềm cho giáo viên, tải phần mềm kiểm tra kiến thức sinh học 10, tạo đề trắc nghiệm sinh 10, câu hỏi trắc nghiệm sinh 10, tạo đề tự luận môn sinh.
Sponsored links:

Kiểm tra kiến thức Sinh 11 7.0 - Phần mềm tạo đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận sinh học.

http://img2.phanmem32.com/5/kiem-tra-kien-thuc-sinh-11-phan-mem-tao-de-kiem-tra-trac/kiem-tra-kien-thuc-sinh-11-phan-mem-tao-de-kiem-tra-trac-1.jpg Phần mềm ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận kiến thức môn Sinh học lớp 11. Bộ câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa Sinh học 11. Các . 1 0 4
Xem thêm phần mềm Kiểm tra kiến thức Sinh 11, phần mềm soạn đề trắc nghiệm sinh học 11, phần mềm soạn đề tự luận sinh học 11, tạo đề kiểm tra sinh, , Kiểm tra kiến thức Sinh 11.

Kiểm tra KT Toán 6 7.0 - Ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 6.

http://img2.phanmem32.com/5/kiem-tra-kt-toan-6-ngan-hang-cau-hoi-kien-thuc-day-du-mon/kiem-tra-kt-toan-6-ngan-hang-cau-hoi-kien-thuc-day-du-mon-1.jpg Phần mềm này được dùng cho: - Giáo viên đang giảng dạy môn học Toán lớp 6 trong nhà trường phổ thông. - Học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu tìm hiểu và . 4 0 6
Xem thêm phần mềm học toán lớp 6, ngân hàng câu hỏi kiểm tra toán 6, Kiểm tra Toán 6, phần mềm SQB, phần mềm tạo đề kiểm tra toán 6, Kiểm tra KT Toán 6.
Sponsored links:

iQB Cat (bản đầy đủ) 7.0 - Phần mềm quản lý ngân hàng đề thông minh.

http://img2.phanmem32.com/5/iqb-cat-ban-day-du-phan-mem-quan-ly-ngan-hang-de-thong-minh/iqb-cat-ban-day-du-phan-mem-quan-ly-ngan-hang-de-thong-minh-1.jpg Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Chức năng chính: - Khởi tạo CSDL ngân . 7 0 5
Xem thêm Phần mềm iQB Cat full, Phần mềm iQB Cat bản đầy đủ, soạn đề trắc nghiệm, soạn đề tự luận, phần mềm của iQB, iQB Cat 7.0.

iQB Cat (bản Cơ Sở) 7.0 - Phần mềm Ngân hàng đề thông minh.

http://img2.phanmem32.com/5/iqb-cat-ban-co-so-phan-mem-ngan-hang-de-thong-minh/iqb-cat-ban-co-so-phan-mem-ngan-hang-de-thong-minh-1.jpg Phần mềm Ngân hàng đề thông minh của iQB bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Chức năng chính: - Khởi tạo CSDL . 2 0 4
Xem thêm phần mềm của iQB, Phần mềm iQB Cat, phần mềm soạn đề thi trắc nghiệm, , iQB Cat bản Cơ Sở, Download iQB Cat bản Cơ Sở.

Ngân hàng câu hỏi thi Olympia - Tài liệu ôn thi Olympia.

http://img2.phanmem32.com/5/ngan-hang-cau-hoi-thi-olympia-tai-lieu-on-thi-olympia/ngan-hang-cau-hoi-thi-olympia-tai-lieu-on-thi-olympia-1.jpg I.Khởi động: 1. Chòm sao Bắc Đẩu còn gọi là gì? Chùm sao Tiểu hùng tinh. 2. Âm thanh có tần số lớn hơn 20KHz gọi là gì? Siêu âm. 3. Đơn vị đo độ dài . 17 0 16
Xem thêm câu hỏi olympia, ngan hang cau hoi olympia, câu hỏi ôn tập, Câu hỏi luyện thi Đường lên đỉnh Olympia, tài liệu Câu hỏi luyện thi Đường lên đỉnh Olympia, Câu hỏi luyện thi Đường lên đỉnh Olympia.

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh - Phần mềm ôn thi Tốt Nghiệp - Đại học - Cao Đẳng môn Tiếng Anh.

http://img2.phanmem32.com/5/ngan-hang-cau-hoi-luyen-thi-tieng-anh-phan-mem-on-thi-tot/ngan-hang-cau-hoi-luyen-thi-tieng-anh-phan-mem-on-thi-tot-1.jpg Phần mềm ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh là phần mềm được thiết kế dành riêng cho giáo viên đang dạy và ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi tốt . 11 0 9
Xem thêm câu hỏi luyện thi Tiếng Anh, tạo đề thi trắc nghiệm tiếng anh, luyện thi đại học tiếng anh, đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh, Luyện thi tiếng Anh, Luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh.

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh vật 7.0 - Phần mềm Ôn thi trắc nghiệm Sinh học.

http://img2.phanmem32.com/5/ngan-hang-cau-hoi-luyen-thi-sinh-vat-phan-mem-on-thi-trac/ngan-hang-cau-hoi-luyen-thi-sinh-vat-phan-mem-on-thi-trac-1.jpg Phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh vật Các chức năng chính - Nhập câu hỏi - Nhập chủ đề kiến thức - Nhập sửa mẫu đề thi - Tạo đề kiểm . 6 0 6
Xem thêm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh học, câu hỏi trắc nghiệm sinh học, luyện thi trắc nghiệm sinh học, ôn thi sinh học, tạo đề thi trắc nghiệm vật lý, phần mềm trắc nghiệm thi đại học môn Sinh học.

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý 7.0 - Ôn thi Tốt nghiệp - Đại học - Cao Đẳng môn Vật Lý.

http://img2.phanmem32.com/5/ngan-hang-cau-hoi-luyen-thi-vat-ly-on-thi-tot-nghiep-dai-hoc/ngan-hang-cau-hoi-luyen-thi-vat-ly-on-thi-tot-nghiep-dai-hoc-1.jpg Phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý được thiết kế dành riêng cho giáo viên đang dạy và ôn luyện cho các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT . 7 0 6
Xem thêm Tạo đề kiểm tra trắc nghiệm Vật lý, luyện thi trăc nghiệm Vật lý, phần mềm soạn đề thi trắc nghiệm vật lý, School net, ôn thi trắc nghiệm đại học vật lý, Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý.

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án - Ngân hàng câu hỏi quản trị học.

http://img2.phanmem32.com/5/200-cau-hoi-trac-nghiem-quan-tri-hoc-co-dap-an-ngan-hang-cau/200-cau-hoi-trac-nghiem-quan-tri-hoc-co-dap-an-ngan-hang-cau-1.jpg Trích một phần câu hỏi có trong bài: 1)Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị: a. Đúng b. Sai 2) . 40 0 18
Xem thêm 200 câu trắc nghiệm môn quản trị học, có đáp án, 200 câu trắc nghiệm môn quản trị học, 200 câu trắc nghiệm môn quản trị học có đáp án, 200 câu trắc nghiệm, 200 câu trắc nghiệm.

Avatar 2.3.0 - Game thành phố diệu kỳ.

http://img2.phanmem32.com/5/avatar-game-thanh-pho-dieu-ky/avatar-game-thanh-pho-dieu-ky-1.jpg Bạn muốn trở thành công dân của thành phố ảo Avatar, bạn sẽ là chính bạn trong thế giới thực hay bạn là ai đó bạn mong muốn được trở thành! Trong game . 32 0 82
Xem thêm Avatar HD, game avatar, game thành phố diệu kỳ, trò chơi avata, trò chơi thành phố diệu kỳ, Avatar.

Kiểm tra kiến thức Toán 12 - Phần mềm kiểm tra kiến thức Toán 12.

http://img2.phanmem32.com/4/kiem-tra-kien-thuc-toan-12/kiem-tra-kien-thuc-toan-12-1.jpg Phần mềm được đóng gói với một cơ sở dữ liệu, ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 12 (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận). Bộ . 69 0 102
Xem thêm phần mềm kiểm tra kiến thức toán, kiểm tra kiến thức toán 12, giáo trình, sách giáo khoa, phần mềm giúp ôn luyện và kiểm tra kiến thức, Kiểm tra kiến thức Toán 12.

Luyện thi Hóa Học - Phần mềm Luyện thi Hoá Học.

http://img2.phanmem32.com/4/phan-mem-luyen-thi-hoa-hoc/phan-mem-luyen-thi-hoa-hoc-1.jpg Chức năng chính của phần mềm Luyện thi Hoá Học là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm môn Hóa Học dành cho học sinh phổ thông theo đúng chương . 84 0 108
Xem thêm tải Luyện thi Hóa Học, Download Luyện thi Hóa Học, Tải Luyện thi Hóa Học, Hỗ trợ ôn thi, Ôn thi Hóa Học, Ôn luyện Hóa Học.

TestMixer 2.0 - Phần mềm trộn đề thi miễn phí.

http://img2.phanmem32.com/4/testmixer/testmixer-1.jpg TestMixer là phần mềm trộn đề thi dành cho Giáo viên do Công ty Công nghệ ATEC Việt Nam phát hành miễn phí, chương trình được thiết kế một cách độc đáo . 407 0 394
Xem thêm tải Testmixer, phần mềm trộn đề thi miễn phí, trộn đề thi miễn phí Testmixer, Testmixer 2.0, công cụ trộn đề thi, phần mềm trộn đề thi.

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng - Tin học căn bản cho mọi người.

http://img2.phanmem32.com/4/cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-van-phong/cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-van-phong-1.jpg Giới thiệu với các giáo viên và các bạn sinh viên giáo bộ ngân hàng câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tin học văn phòng để giáo viên và các bạn sinh viên . 565 0 327
Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng, Download Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng, Download Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng Free, Free Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng Download, Tin học căn bản, Word Excel.

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

100 Lời bài hát song ngữ anh-việt - Collection of 100 best songs. Some PDF to Word Converter 2.0 - Chuyển đổi PDF sang Word. PDF to Word 4.1 - Chuyển đổi tài liệu Adobe PDF sang Microsoft Word. Free JPG to PDF Converter 1.0.9.8 - Chuyển đổi JPG sang PDF miễn phí. Convert PDF to JPG Software 7.0 - Tạo file JPG/JPEG từ nhiều file PDF. Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 17 - Luyện thi Violympic trên mạng ra ngày 02/04/2014. PDF to Excel Converter 3.1 - Chuyển đổi PDF sang Excel. Bài giảng hành vi khách hàng - ThS. Trần Thị Thập. Portable Skype 6.18.0.106 - Nhắn tin, chat video và gọi điện thoại miễn phí. Trend Micro Virus Pattern File 10.951.00 - Phần mềm chống virus tốt nhất. Việt Nam sử lược - Trần Trọng Kim. USB Monitor Pro 2.7.3 - Phân tích lưu lượng truy cập USB cho Windows. Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn năm 2014 - 2015 - Tài liệu giáo án giảng dạy. MS Word English To Portuguese and Portuguese To English 7.0 - Dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha và ngược lại. Giáo án Lịch Sử lớp 11 chuẩn năm 2014 - 2015 - Tài liệu giáo án giảng dạy. Ghep hinh nghe thuat 2.3.5 - Lồng hình vào khung. Giáo án Âm Nhạc lớp 7 chuẩn năm 2014 - 2015 - Tài liệu giáo án giảng dạy. Giáo án Lịch Sử lớp 10 chuẩn năm 2014 - 2015 - Tài liệu giáo án giảng dạy. Trả lời điện thoại miễn phí 1.26 - Thay bạn 'nghe điện thoại'. Tôi là số Bốn - Pittacus Lore.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

Nero 7 Premium (3).
By: hai | Time: Jul 29, 2014 16:33:30
ai ơi giúp tôi với. Tải được phần mềm rồi nhưng lại không cài đặt được vì không có serial number, ai biết chỉ giúp tôi với. Thank you before
Mario (43).
By: Khang | Time: Jul 29, 2014 13:15:46
Không biết cài đặt như thế nào hết, cài xong 100% rùi mà phần mềm không hiện lên, đúng là rắc rối. Tôi sài Windows 7Ultimate
MING Chat Spy 3.5 (1).
By: đinh trí trực | Time: Jul 28, 2014 20:24:56
tải phần mềm trò chuyện
Falco Graph (1).
By: Nguyên Thạch | Time: Jul 28, 2014 14:41:02
cho tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm Falco Graph
WonTube Free Video Converter (1).
By: hoang bac | Time: Jul 28, 2014 10:53:21
Khi tai video.an vao mui ten tai xuong.ko tai duoc video.bay gio phai lam sao
Canon LBP-3200 CAPT Printer Driver Vista R1.10 (1).
By: phạm Thi Ha | Time: Jul 27, 2014 08:42:21
Máy in của tôi không bật lên được và không in được, tôi muốn cài lại mày in canon 3200 cho máy tính thi thực hiện các bước như thế nào?
LockOnMessaging for Nokia (13).
By: manhcoi | Time: Jul 26, 2014 21:09:15
mk đã cài và dùng tốt lắm.để k mất phí ban có thể lên nokia store đe dowloat rồi cài.test thanh công trên E63.cài đặt.đầu tiên là pass thứ 2 là xác nhận pass th
Đề thi Violympic Toán 4 vòng 8 (1).
By: Đặng Ngọc Nguyên | Time: Jul 26, 2014 16:17:08
gotujhvhighikhgikdhgujdegudugudgf
MX Video Player for Android (9).
By: tran trung | Time: Jul 26, 2014 11:29:07
Sao không điều chỉnh độ sáng trực tiếp trên màn hình được vậy nhỉ
Quản lý công văn bằng excel (3).
By: Khuyên | Time: Jul 26, 2014 09:16:49
Mình tải về mở ra nhưng khi mở để nhập nó thông báo lỗi gì đó không xài được. Mình đã làm theo hướng dẫn mà vẫn không được. Mình xài office 2013 , win 8
Power MP3 Cutter Joiner (2).
By: Vững Phạm | Time: Jul 25, 2014 23:00:00
phần mềm này hay quá cho e xin cái code đi a
Luyện 600 từ cần thiết trong kỳ thi toeic (1).
By: hong ngoc | Time: Jul 25, 2014 22:51:34
Cũng hay nhưng mình thì thấy trang sau dể học, dể nhớ hơn vì nó hổ trợ mình lưu lại trạng thái học tập -> dể dàng cho ôn bài http://hellominasan.com/vocabulary-
ManyCam new 3.1 (1).
By: long | Time: Jul 25, 2014 08:07:43
tôi muốn sử dụng 1 manycam 3.1.64 vậy phải làm seo ? xin hãy chỉ giúp tôi.nik yahoo của tôi là holand_holand
Need For Speed World (1).
By: tran du | Time: Jul 24, 2014 14:03:56
mọi khi game vẫn chạy bình thường.e ko hiểu tại sao bây giờ cứ đăng nhập vào lại bị kick ra
FIFA Online 2 (1).
By: ba dat | Time: Jul 24, 2014 13:31:01
nguyen duong ba dat xa la nga dinh quan dong nai
LINE for BlackBerry 1.4.20 (1).
By: nguyen minh tiep | Time: Jul 24, 2014 13:27:55
Cài đặt ứng dụng line
FixAttrb Bkav (1).
By: nam | Time: Jul 24, 2014 07:59:20
đã cài đặt FixAttrb Bkav có thể cài đặt thêm phần mềm diệt virus Bkav Pro không?
FExplorer 1.17 - phần mềm khôi phục lại tin nhắn (83).
By: nga | Time: Jul 23, 2014 11:29:45
dien thoai nikia 1280 su dung phan mem khoi phuc tin nhan bi xoa duoc khong
VoipBuster (8).
By: hoang van kinh | Time: Jul 23, 2014 08:11:20
gọi được 2 cuộc thì tịt
X-Proxy 5.2.0.6 (1).
By: tuzinky | Time: Jul 23, 2014 07:24:51
Bac nao cho em xin cai Tai khoan mat khau x-proxy dung tam ko a. em cam on may bac nhieu!

Phần mềm tải nhiều nhất trong tháng.

Mario - Phần mềm luyện gõ máy tính 10 ngón Mario - Phần mềm luyện gõ máy tính 10 ngón
Canon LaserShot LBP-1210 Printer Driver XP R1.01 - Driver cho máy in Canon LaserShot LBP-1210 Canon LaserShot LBP-1210 Printer Driver XP R1.01 - Driver cho máy in Canon LaserShot LBP-1210
Nero 7 Premium - Phần mềm ghi đĩa Nero 7 Premium - Phần mềm ghi đĩa
Download Tải Line 98 - Line 98 link mf Download Tải Line 98 - Line 98 link mf
Adobe Presenter 7 - Phần mềm tạo bài thuyết trình và eLearning Adobe Presenter 7 - Phần mềm tạo bài thuyết trình và eLearning
Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10 - Driver cho máy in canon 1120 Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10 - Driver cho máy in canon 1120
Bắt Chữ - Game Đuổi hình bắt chữ mới 2014 Bắt Chữ - Game Đuổi hình bắt chữ mới 2014
Tango Video Calls for Windows Phone 1.7.0.0 - Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone Tango Video Calls for Windows Phone 1.7.0.0 - Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone
DeepFreeze 6.0 - Phần mềm đóng băng ổ cứng DeepFreeze 6.0 - Phần mềm đóng băng ổ cứng
Sơ yếu lý lịch (mẫu chuẩn) - Cách viết sơ yếu lý lịch Sơ yếu lý lịch (mẫu chuẩn) - Cách viết sơ yếu lý lịch
Flash Player Mobile 1.5 - Cho phép bạn xem phim ảnh Flash trên điện thoại Flash Player Mobile 1.5 - Cho phép bạn xem phim ảnh Flash trên điện thoại
Kernel EML Viewer - Mở file EML mà không cần Outlook Express Kernel EML Viewer - Mở file EML mà không cần Outlook Express
HP LaserJet 1010/1012/1015 - Driver máy in HP HP LaserJet 1010/1012/1015 - Driver máy in HP
Download UniKey 2010 - Unikey 4.0 RC2 Portable -32bit 4.0 - Bộ gõ tiếng việt  UniKey RC2 Portable - 32bit (không cần cài đặt) Download UniKey 2010 - Unikey 4.0 RC2 Portable -32bit 4.0 - Bộ gõ tiếng việt UniKey RC2 Portable - 32bit (không cần cài đặt)
Giáo trình cắt may - dạy học cắt may cho người mới bắt đầu Giáo trình cắt may - dạy học cắt may cho người mới bắt đầu
HP LaserJet 1200 series PCL 5e driver v.4.3.2.208 - Driver máy in HP LaserJet 1200 HP LaserJet 1200 series PCL 5e driver v.4.3.2.208 - Driver máy in HP LaserJet 1200

Tìm kiếm phần mềm.

Nhập từ khóa:
GetTopPlatform
Tải phần mềm | Tìm phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.69.55, 29 July, 2014 23:46:05 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com