»

Download khôi phục dữ liệu bị mất miễn phí.

Danh sách phần mềm theo nhóm "khôi phục dữ liệu bị mất"- Trang 1.

Tải miễn phí khôi phục dữ liệu bị mất và những phần mềm liên quan khoi phuc du lieu bi mat cho máy tính và thiết bị di động của bạn

Quick Recovery for Pen Drive - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Quick Recovery for Pen Drive - Khôi phục dữ liệu bị mất Quick Recovery for Pen Drive là phần mềm hữu hiệu dành cho ổ USB để [KW]khôi phục toàn bộ dữ liệu[/KW] đã bị xóa từ các ổ Pen bị lỗi hoặc [KW]bị .

Recover My Files Data Recovery - Khôi phục tập tin bị mất.

Recover My Files Data Recovery - Khôi phục tập tin bị mất Đôi khi bạn gặp phải trường hợp vô tình xóa đi hay ngẫu nhiên ghi đè lên hoặc là đặt nhầm vị trí các tập tin quan trọng. Thật may mắm bởi vì có một .

Raise Data Recovery for XFS - Khôi phục dữ liệu bị mất, xóa.

Raise Data Recovery for XFS - Khôi phục dữ liệu bị mất, xóa [KW]Raise Data Recovery [/KW]là một nhóm [KW]phần mềm[/KW] được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình khôi phục từng dạng hệ thống file. Chẳng .

Easy Office Recovery - Khôi phục dữ liệu văn phòng - .

Easy Office Recovery - Khôi phục dữ liệu văn phòng - Easy Office Recovery là công cụ khôi phục dữ liệu đã bị xóa của tài liệu Microsoft Office như Word, Outlook, PowerPoint và Excel. Hơn nữa, nó còn có thể xuất thông .

Crash Proof - Chống mất mất dữ liệu.

Crash Proof - Chống mất mất dữ liệu [KW]Crash Proof[/KW] là[KW] phần mềm chống mất dữ liệu[/KW] được thiết kế để ghi lại các chỉ mục file/thuộc tính ổ đĩa đồng thời liên tục cập nhật .

FinalData Premium 2.0 - Khôi phục dữ liệu hiệu quả.

FinalData Premium - Khôi phục dữ liệu hiệu quả [KW]FinalData Premium[/KW] 2.0 là [KW]công cụ khôi phục [/KW]dữ liệu tuyệt vời. Tất cả mọi thứ, từ việc [KW]khôi phục file xóa[/KW] cho tới [KW]phục hồi dữ .

Undelete MultiMediaCard - Khôi phục dữ liệu bị mất thẻ MMC.

Undelete MultiMediaCard - Khôi phục dữ liệu bị mất thẻ MMC Undelete MultiMediaCard là [KW]công cụ khôi phục dữ liệu bị mất[/KW] từ thẻ MMC của [KW]máy ảnh kỹ thuật số[/KW] hoặc các thiết bị khác. Máy ảnh hoặc .

Recuva 1.49.1019 - Phục hồi dữ liệu nhanh và đơn giản.

Recuva - Phục hồi dữ liệu nhanh và đơn giản Recuva là tiện ích giúp người dùng khôi phục toàn bộ những tập tin đã bị xóa khỏi máy tính Windows, Recycle Bin, thẻ nhớ máy ảnh kỹ thuật số, hay máy nghe .

Wondershare Data Recovery for Android - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Wondershare Data Recovery for Android - Khôi phục dữ liệu bị mất Bạn vô tình xóa, format thẻ SD hoặc mất tất cả dữ liệu trên điện thoại Android? Đừng lo lắng, Wondershare Data Recovery sẽ giúp bạn. Với công cụ này, bạn .

Undelete CompactFlash - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ CF.

Undelete CompactFlash - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ CF [KW]Undelete CompactFlash[/KW] là [KW]công cụ khôi phục dữ liệu[/KW] bị mất từ thẻ CF của máy ảnh kỹ thuật số hoặc các thiết bị khác. Modern camera hoặc .

Undelete SmartMedia - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ SM.

Undelete SmartMedia - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ SM [KW]Undelete SmartMedia [/KW]là [KW]công cụ khôi phục dữ liệu [/KW]bị mất từ thẻ SM của máy ảnh kỹ thuật số hoặc các thiết bị khác. Máy ảnh hoặc các .

SysTools Hard Drive Data Recovery - Công cụ khôi phục dữ liệu.

SysTools Hard Drive Data Recovery - Công cụ khôi phục dữ liệu [KW]SysTools Hard Drive Data Recovery[/KW] là [KW]công cụ khôi phục dữ liệu[/KW] một cách hiệu quả nhất. Với công nghệ [KW]khôi phục dữ liệu[/KW] tiên tiến, phần .

Backup Folder Sync - Khôi phục dữ liệu.

Backup Folder Sync - Khôi phục dữ liệu [KW]Backup Folder Sync[/KW] là [KW]tiện ích sao lưu[/KW] và [KW]phục hồi[/KW] được thiết kế để nhân bản các thư mục sao lưu đã chọn. Chỉ cần một cú click .

Undelete Memory Stick - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Undelete Memory Stick - Khôi phục dữ liệu bị mất [KW]Undelete Memory Stick[/KW] là công cụ [KW]khôi phục dữ liệu[/KW] bị mất từ thẻ MS của máy ảnh kỹ thuật số hoặc các thiết bị khác. Máy ảnh hoặc các .

Recover Data for Undelete - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Recover Data for Undelete - Khôi phục dữ liệu bị mất Recover Data for Undelete là phần mềm mạnh mẽ được dùng để [KW]khôi phục các file đã bị xóa[/KW] từ Windows Recycle Bin và dữ liệu đã mất từ các phân vùng .

Word Password Recovery - khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu Word.

Word Password Recovery - khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu Word [KW]Word Password Recovery[/KW] là [KW]phần mềm miễn phí[/KW] giúp bạn [KW]khôi phục mật khẩu bảo vệ [/KW][KW]tài liệu Word[/KW]. Nó có thể [KW]khôi phục[/KW] được .

Tenorshare iPhone 4S Data Recovery 5.0.0.2 - Khôi phục dữ liệu bị mất cho ​​iPhone.

Tenorshare iPhone 4S Data Recovery - Khôi phục dữ liệu bị mất cho ​​iPhone Tenorshare iPhone 4S Data Recovery là một tiện ích tiện dụng được thiết kế để giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất trên chiếc ​​iPhone do bị hư hỏng, bị .

MagicCute Data Recovery - Phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ.

MagicCute Data Recovery - Phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ [KW]MagicCute Data Recovery[/KW] là [KW]phần mềm khôi phục dữ liệu[/KW] mạnh mẽ. Với phần mềm này, bạn có thể: [KW]Khôi phục các file[/KW] đã xóa trong máy .

FileRescue for NTFS - Phần mềm khôi phục dữ liệu.

FileRescue for NTFS - Phần mềm khôi phục dữ liệu [KW]FileRescue for NTFS[/KW] là[KW] tiện ích[/KW] được thiết kế giúp [KW]khôi phục những tập tin [/KW]và thư mục do vô tình xóa. Nó cho phép bạn [KW]khôi phục .

Recovery for Active Directory - - Khôi phục dữ liệu của thư mục.

Recovery for Active Directory - - Khôi phục dữ liệu của thư mục phục hồi dữ liệu cho thư mục là phần [KW]khôi phục các tài liệu [/KW]Microsoft trong thư mục (.dit) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu .

Recovery for Money - Khôi phục dữ liệu từ các file Microsoft thu phí bị lỗi.

Recovery for Money - Khôi phục dữ liệu từ các file Microsoft thu phí bị lỗi Phục hồi tiền tệ, ngân sách là phần mềm mạnh mẽ được dùng để [KW]khôi phục dữ liệu[/KW] từ các [KW]file Microsoft[/KW] thu phí (.mny, .mbf) bị lỗi. Sau đó, .

PDF Password Recovery 5.0 - Công cụ loại bỏ mật khẩu có trong file dữ liệu PDF.

PDF Password Recovery - Công cụ loại bỏ mật khẩu có trong file dữ liệu PDF [KW]PDF Password Recovery [/KW]5.0 là công cụ được thiết kế để [KW]loại bỏ mật khẩu[/KW] có trong [KW]file dữ liệu PDF[/KW]. Phần mềm này sẽ giúp [KW]giải mã .

Office Password Recovery 5.0 - khôi phục mật khẩu toàn diện.

Office Password Recovery - khôi phục mật khẩu toàn diện [KW]Office Password Recovery [/KW]5.0 là[KW] giải pháp khôi phục mật khẩu [/KW]toàn diện, có thể [KW]khôi phục [/KW]tất cả các loại mật khẩu của dữ liệu Word, .

The Undelete - Khôi phục dữ liệu bị mất.

The Undelete - Khôi phục dữ liệu bị mất The Undelete - phục hồi tập tin bị mất, bị xóa, bao gồm cả các tập tin gỡ bỏ từ Windows Recycle Bin. Với chương trình này, nó còn khôi phục tài liệu Office, .

Undeleter - Công cụ khôi phục dữ liệu.

Undeleter - Công cụ khôi phục dữ liệu Nếu bạn lỡ tay [KW]xóa đi những tài liệu[/KW], photo, hoặc thư mục quan trọng thì đừng lo lắng. Bởi dữ liệu trong tập tin đó vẫn có thể đang ở trên máy .

Recoveryfix for Word - Phần mềm khôi phục tài liệu.

Recoveryfix for Word - Phần mềm khôi phục tài liệu [KW]Recoveryfix for Word[/KW] là [KW]phần mềm khôi phục[/KW][KW] tài liệu Word[/KW] chuyên nghiệp với chức năng sửa các file MS Word đã bị lỗi, hỏng hoặc không mở .

MunSoft Data Recovery Suite - Khôi phục dữ liệu nhanh - .

MunSoft Data Recovery Suite - Khôi phục dữ liệu nhanh - MunSoft Data Recovery Suite là công cụ khôi phục dữ liệu bị lỗi bao gồm tài liệu Microsoft Office, email trong Outlook và Outlook Express, tài liệu lưu trữ dạng ZIP và .

Undelete xD-Picture Card - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ xD.

Undelete xD-Picture Card - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ xD [KW]Undelete xD-Picture Card[/KW] là công cụ cho phép bạn [KW]khôi phục dữ liệu bị mất [/KW]từ thẻ xD của máy ảnh kỹ thuật số hoặc các thiết bị .

iDisksoft Data Recovery for Windows - Công cụ khôi phục dữ liệu.

iDisksoft Data Recovery for Windows - Công cụ khôi phục dữ liệu Data Recovery for Windows cho phép người dùng tìm kiếm và[KW] khôi phục [/KW]bất kì[KW] dữ liệu bị mất[/KW] hay bị xóa nào, bao gồm các file, ảnh, email, phim,... từ .

DBFRecovery - Khôi phục databasse của Microsoft Visual FoxPro.

DBFRecovery - Khôi phục databasse của Microsoft Visual FoxPro DBFRecovery là phần mềm hữu ích để trợ giúp bạn trong việc [KW]khôi phục database[/KW] Microsoft Visual FoxPro (.dbf) bị lỗi. Ngoài ra, công cụ còn hỗ trợ cả tập .

CardRecoveryPro - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ nhớ máy ảnh.

CardRecoveryPro - Khôi phục dữ liệu bị mất từ thẻ nhớ máy ảnh CardRecoveryPro là một phần mềm đơn giản để khôi phục các hình ảnh, các tập tin video, tập tin đa phương tiện khác bị mất, bị xóa, bị hỏng trên thẻ .

RecoveryFIX for BKF - Công cụ khôi phục dữ liệu và các file sao lưu bị lỗi.

RecoveryFIX for BKF - Công cụ khôi phục dữ liệu và các file sao lưu bị lỗi [KW]RecoveryFIX for BKF[/KW] là[KW] công cụ khôi phục dữ liệu[/KW] và các file đã được sao lưu nhưng bị lỗi do virus, sao lưu ngắt quãng, hệ thống ngắt đột .

RAR Password Recovery 5.0 5.0 - khôi phục mật khẩu của các file RAR.

RAR Password Recovery 5.0 - khôi phục mật khẩu của các file RAR [KW]RAR Password Recovery [/KW]5.0 sẽ [KW]khôi phục mật khẩu[/KW] của các[KW] file RAR [/KW]được tạo bởi WinRAR hoặc bất kì phần mềm nào khác. Việc quên mật .

UFS Explorer Standard Recovery - Khôi phục dữ liệu bị xóa.

UFS Explorer Standard Recovery - Khôi phục dữ liệu bị xóa [KW]UFS Explorer Standard Recovery[/KW] là [KW]phần mềm [/KW]được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình [KW]khôi phục những dữ liệu [/KW]phức tạp. .

Kernel for Windows Data Recovery - Khôi phục dữ liệu.

Kernel for Windows Data Recovery - Khôi phục dữ liệu [KW]Kernel for Windows Data Recovery[/KW] là phần mềm hỗ trợ bạn khôi phục tất cả dữ liệu đã bị mất từ ổ cứng máy tính. Hơn nữa, nó còn có thể khôi phục .

Appnimi Excel Password Recovery - Phần mềm khôi phục mật khẩu bảo vệ các tài liệu Excel.

Appnimi Excel Password Recovery - Phần mềm khôi phục mật khẩu bảo vệ các tài liệu Excel [KW]Appnimi ExcelPasswordRecovery [/KW]là phần mềm miễn phí giúp bạn [KW]khôi phục mật khẩu[/KW] bảo vệ các tài liệu Excel. Nó có thể [KW]khôi phục[/KW] được .

Lastbit SQL Password Recovery - khôi phục mật khẩu cho MS SQL Server.

Lastbit SQL Password Recovery - khôi phục mật khẩu cho MS SQL Server [KW]Lastbit SQL Password Recovery[/KW] là[KW] công cụ[/KW][KW] khôi phục mật khẩu[/KW] cho MS SQL Server. Nó có thể khôi phục mật khẩu của SQL Server 2000, 2005, 2005, 2008 .

Quick Recovery for Windows - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Quick Recovery for Windows - Khôi phục dữ liệu bị mất [KW]Quick Recovery for Windows[/KW] là phần mềm mạnh mẽ để [KW]khôi phục dữ liệu đã bị mất[/KW] hoặc bị xóa từ các hệ thống file FAT và NTFS hay các thiết .

Ashampoo Undeleter - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Ashampoo Undeleter - Khôi phục dữ liệu bị mất Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các sự cố máy tính dù lớn hay nhỏ đều có thể xảy ra. Lúc đó chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, chẳng .

Undelete Plus for Mac - Phần mềm Khôi phục tập tin vô tình bị xóa cho Mac.

Undelete Plus for Mac - Phần mềm Khôi phục tập tin vô tình bị xóa cho Mac [KW]UndeletePlus For Mac[/KW] là phiên bản dành cho [KW]hệ điều hành Mac[/KW], giúp bạn[KW] lấy lại các tập tin[/KW] vô tình bị xóa một cách nhanh chóng và hiệu .

Quick Recovery for CD - Khôi phục dữ liệu bị hỏng.

Quick Recovery for CD - Khôi phục dữ liệu bị hỏng Quick Recovery for CD là phần mềm mạnh mẽ dùng để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình [KW]khôi phục dữ liệu [/KW]thông qua việc sử dụng công nghệ Guided .

Total Recall Data Recovery - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Total Recall Data Recovery - Khôi phục dữ liệu bị mất [KW]Total Recall Data Recovery [/KW]là phần mềm mạnh mẽ được dùng để [KW]khôi phục lại toàn bộ dữ liệu đã mất[/KW] từ ổ cứng như hình ảnh, các file đã .

Okoker Data Recovery - Khôi phục dữ liệu bị mất.

Okoker Data Recovery - Khôi phục dữ liệu bị mất [KW]Okoker Data Recovery [/KW]là công cụ cho phép bạn [KW]khôi phục phân vùng bị mất[/KW] hoặc thiếu, tập tin bị xóa. Không những thế, nó còn có thể quét và .

Word Password Recovery 2.1.1.129 - Phần mềm khôi phục mật khẩu Word.

Word Password Recovery - Phần mềm khôi phục mật khẩu Word Word Password Recovery là một ứng dụng hữu ích cho những người dùng lấy lại mật khẩu từ một tài liệu Microsoft Word..

WordPasswordRecovery - Khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu Word.

WordPasswordRecovery - Khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu Word WordPasswordRecovery là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu Word. Nó có thể khôi phục được cả những mật khẩu phức .

FarStone TotalRecovery Tools - Khôi phục máy tính hiệ - .

FarStone TotalRecovery Tools - Khôi phục máy tính hiệ - TotalRecovery Tools là một tập hợp các ứng dụng khôi phục dữ liệu và hệ thống, cung cấp các tính năng như khôi phục mật khẩu, sao lưu và phục hồi toàn bộ .

SysTools Open Office Writer Recovery - Công cụ khôi phục dữ liệu tập tin ODT bị hỏng.

SysTools Open Office Writer Recovery - Công cụ khôi phục dữ liệu tập tin ODT bị hỏng SysTools Open Office Recovery Writer là công cụ khôi phục dữ liệu tập tin ODT bị hỏng do nhiễm virus, lỗi,… và lưu vào một tập tin.RTF mới để mở với mọi .

MessenPass v1.42 - Khôi phục mật khẩu Instant Messenger.

MessenPass - Khôi phục mật khẩu Instant Messenger MessenPass là một công cụ phục hồi mật khẩu cho thấy mật khẩu của các ứng dụng nhắn tin tức thời như : MSN Messenger Windows Messenger (Windows XP) Windows .

Rar Password Unlocker - khôi phục mật khẩu bảo vệ tập tin RAR.

Rar Password Unlocker - khôi phục mật khẩu bảo vệ tập tin RAR [KW]Rar Password Unlocker[/KW] là [KW]phần mềm miễn phí [/KW]giúp bạn[KW] khôi phục mật khẩu[/KW] [KW]bảo vệ tập tin RAR[/KW]. Nó có thể[KW] khôi phục[/KW] được .

Data Retrieval Mac - Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp.

Data Retrieval Mac - Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp [KW]Data Retrieval Software for Mac[/KW] là [KW]phần mềm[/KW] [KW]truy hồi dữ liệu[/KW] chuyên nghiệp, có thể giúp người dùng [KW]khôi phục lại dữ liệu[/KW] đã mất .

Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 162.158.147.161, request_method: POST, time: 28 November, 2015 14:12:10 (HANOI - VIETNAM).