Download phan mem

Phan mem Ho tro hoc tap -> Phan mem giao duc cho Windows.

Tai phan mem . Phan mem Windows . Phan mem giao duc . Ho tro hoc tap.
Windows
(36,699)
Mobile
(5,113)
Tai lieu
(2,488)
MAC OS
(661)
Linux
(56)
Testasd

Phan mem Phan mem giao duc -> Ho tro hoc tap cho Windows.

Phần mềm Hỗ trợ học tập cho Windows/ Phan mem Ho tro hoc tap cho Windows

Little Painter 1.0.0.0 - Phan mem ve mien phi cho tre em.

Little Painter 1.0.0.0 - Phan mem ve mien phi cho tre em. Co rat nhieu cac loai phan mem chinh do hoa chuyen nghiep, chang han nhu Adobe Photoshop , Corel PaintShop Pro , paint.net , Adobe Photoshop Lightroom , GIMP , vv . 58 0 38
Tim them phan mem ve cho tre em, giup be lam hoa si, ve thiet ke, phan mem giao duc, phan mem day ve cho tre nho, Little Painter.

Kiem tra kien thuc Anh 12 - Phan mem soan de kiem tra tieng anh 12.

Kiem tra kien thuc Anh 12 - Phan mem soan de kiem tra tieng anh 12. Phan mem ngan hang cau hoi cau hoi trac nghiem va tu luan mon Tieng Anh lop 12. Bo cau hoi phu kin toan bo chuong trinh sach giao khoa Tieng Anh . 3 0 4
Tim them tao de trac nghiem tieng anh, phan mem soan de kiem tra tieng anh, cau hoi trac nghiem tieng anh 12, de tu luan mon Tieng Anh lop 12, Kiem tra kien thuc Anh 12, Download Kiem tra kien thuc Anh 12.
Sponsored links:

Kiem tra kien thuc Sinh 10 7.0 - Phan mem soan de Sinh 10.

Kiem tra kien thuc Sinh 10 7.0 - Phan mem soan de Sinh 10. Phan mem ngan hang cau hoi trac nghiem va tu luan kien thuc mon Sinh hoc lop 10. Bo cau hoi phu kin toan bo chuong trinh sach giao khoa Sinh hoc 10. Cac . 4 0 5
Tim them phan mem kiem tra kien thuc mon hoc, phan mem cho giao vien, tai phan mem kiem tra kien thuc sinh hoc 10, tao de trac nghiem sinh 10, cau hoi trac nghiem sinh 10, tao de tu luan mon sinh.

Kiem tra kien thuc Sinh 11 7.0 - Phan mem tao de kiem tra trac nghiem va tu luan sinh hoc.

Kiem tra kien thuc Sinh 11 7.0 - Phan mem tao de kiem tra trac nghiem va tu luan sinh hoc. Phan mem ngan hang cau hoi trac nghiem va tu luan kien thuc mon Sinh hoc lop 11. Bo cau hoi phu kin toan bo chuong trinh sach giao khoa Sinh hoc 11. Cac . 1 0 4
Tim them phan mem Kiem tra kien thuc Sinh 11, phan mem soan de trac nghiem sinh hoc 11, phan mem soan de tu luan sinh hoc 11, tao de kiem tra sinh, , Kiem tra kien thuc Sinh 11.
Sponsored links:

Kiem tra KT Toan 6 7.0 - Ngan hang cau hoi kien thuc day du mon Toan lop 6.

Kiem tra KT Toan 6 7.0 - Ngan hang cau hoi kien thuc day du mon Toan lop 6. Phan mem nay duoc dung cho: - Giao vien dang giang day mon hoc Toan lop 6 trong nha truong pho thong. - Hoc sinh, cha me hoc sinh co nhu cau tim hieu va . 4 0 6
Tim them phan mem hoc toan lop 6, ngan hang cau hoi kiem tra toan 6, Kiem tra Toan 6, phan mem SQB, phan mem tao de kiem tra toan 6, Kiem tra KT Toan 6.

iQB Magic Test 7.0 - Phan mem ho tro kiem tra truc tuyen.

iQB Magic Test 7.0 - Phan mem ho tro kiem tra truc tuyen. iQB Magic Test la phan mem ho tro kiem tra truc tuyen chinh cua bo phan mem iQB. Chuc nang chinh: - Mo va lam viec voi ca hai loai de kiem tra . 2 0 5
Tim them phan mem kiem tra truc tuyen, phan mem kiem tra online, iQB Magic Test, Download iQB Magic Test, Download iQB Magic Test Free, Free iQB Magic Test Download.

iQB Quiz Maker 7.0 - Phan mem tao de kiem tra dang Quiz.

iQB Quiz Maker 7.0 - Phan mem tao de kiem tra dang Quiz. iQB Quiz Maker 7.0 la mot trong cac phan mem co chuc nang tao ra cac de kiem tra dang Quiz, mot loai de kiem tra don gian nhung hy vong se dap ung tot . 1 0 4
Tim them phan mem iQB, phan mem iQB 7.0, phan mem tao cau hoi trac nghiem, phan mem tao de trac nghiem, phan mem Quiz Maker, soan de trac nghiem.

iQB Cat (ban day du) 7.0 - Phan mem quan ly ngan hang de thong minh.

iQB Cat (ban day du) 7.0 - Phan mem quan ly ngan hang de thong minh. Phan mem Ngan hang de thong minh iQB ban danh rieng cho ca nhan giao vien su dung voi muc dich rieng cua minh. Chuc nang chinh: - Khoi tao CSDL ngan . 7 0 5
Tim them Phan mem iQB Cat full, Phan mem iQB Cat ban day du, soan de trac nghiem, soan de tu luan, phan mem cua iQB, iQB Cat 7.0.

Vui Hoc Tieng Viet 10.2 1.0 - Tro choi Viet mang tinh giao duc.

Vui Hoc Tieng Viet 10.2 1.0 - Tro choi Viet mang tinh giao duc. Cac tro choi nay dinh huong cho cac kien thuc mo rong von tu, phan tich cau tao tu, luyen tu va cau, phan tich cau trong chuong trinh mon hoc Tieng . 3 0 4
Tim them Viet Games, luyen tu va cau, mo rong von tu tieng Viet, phan mem tro choi, tro choi viet, tro choi giao duc.

Vui Hoc Tieng Viet 10.1 1.0 - Tro choi Viet Games.

Vui Hoc Tieng Viet 10.1 1.0 - Tro choi Viet Games. Cac tro choi nay dinh huong cho cac kien thuc mo rong von tu, phan tich cau tao tu, luyen tu va cau, phan tich cau trong chuong trinh mon hoc Tieng . 1 0 4
Tim them phan mem tro choi, Viet Games 10.1, kien thuc luyen tu va cau, mo rong von tu tieng Viet, Vui Hoc Tieng Viet 10.1, Download Vui Hoc Tieng Viet 10.1.

Numculator 3.0.150 - Phan mem tinh nho gon.

Numculator 3.0.150 - Phan mem tinh nho gon. Numculator la mot ung dung tinh toan nho gon voi mot so tinh nang thu vi va khac thuong. Chuong trinh chay o che do nen, vi du, theo mac dinh . 1 0 4
Tim them caculator, tinh toan, phan mem tinh toan, phan mem calculator, phan mem Numculator, Numculator.

Vui Hoc Tieng Viet 6.2 1.0 - Luyen kien thuc tu va cau trong tieng viet tieu hoc.

Vui Hoc Tieng Viet 6.2 1.0 - Luyen kien thuc tu va cau trong tieng viet tieu hoc. Phan mem Viet Games 6.2 co 6 tro choi: - Luyen tri nho 7 (Memory 7): Luyen tri nho mo rong von tu tieng Viet voi cac tu dong nghia. - Luyen tri nho . 9 0 8
Tim them Phan mem Vui Hoc Tieng Viet, Hoc Tieng Viet, Vui Hoc Tieng Viet 6.2, Download Vui Hoc Tieng Viet 6.2, Download Vui Hoc Tieng Viet 6.2 Free, Free Vui Hoc Tieng Viet 6.2 Download.

Vui Hoc Tieng Viet 6.1 1.0 - Dua tren kien thuc luyen tu va cau, mo rong von tu tieng Viet.

Vui Hoc Tieng Viet 6.1 1.0 - Dua tren kien thuc luyen tu va cau, mo rong von tu tieng Viet. Phan mem Viet Games 6.1 bao gom 6 tro choi: - Luyen tri nho 4 (Memory 4): Ren luyen tri nho, kha nang phan biet va nhan biet von tu tieng Viet thong qua . 8 0 8
Tim them phan mem Viet Games 6.1, mo rong von tu tieng Viet, Tieng Viet Tieu hoc, mon hoc tieng viet, phan mem viet, tro choi viet.

Hoc chinh ta TV 1.0 - Phan mem Hoc chinh ta tieng Viet.

Hoc chinh ta TV 1.0 - Phan mem Hoc chinh ta tieng Viet. Phan mem Hoc chinh ta TV bao gom cac bai hoc Phan biet chinh ta, 7 bai on luyen chinh ta nhanh bao gom dien chu, dien am van, dien dau, dien tu, . 6 0 6
Tim them kiem tra chinh ta, hoc chinh ta tieng Viet, on luyen chinh ta, loi chinh ta, , Hoc chinh ta TV.

Calculator++ 1.1.2 - Phan mem tinh toan va chuyen doi don vi.

Calculator++ 1.1.2 - Phan mem tinh toan va chuyen doi don vi. Calculator++ la mot phan mem tinh toan khoa hoc ma nguon mo duoc thiet ke de thay the cac ung dung tinh toan chuan cho cac nha khoa hoc, ky su, lap . 5 0 7
Tim them chuyen doi don vi, Calculator, phan mem tinh toan, may tinh, tinh toan, calculator.

Trac nghiem giao thong 2.0 - Phan mem Trac nghiem luat giao thong duong bo Viet Nam.

Trac nghiem giao thong 2.0 - Phan mem Trac nghiem luat giao thong duong bo Viet Nam. Phan mem Trac nghiem giao thong duoc giup tu dong tao cac bai kiem tra trac nghiem luat giao thong duong bo Viet Nam , tap trung chinh vao su hieu . 8 0 11
Tim them Phan mem Trac nghiem giao thong, cau hoi luat giao thong, trac nghiem luat giao thong duong bo, , Trac nghiem giao thong, Download Trac nghiem giao thong.

Day tieng Viet 5 - Phan 2 1.0 - Phan mem day hoc tieng viet tieu hoc.

Day tieng Viet 5 - Phan 2 1.0 - Phan mem day hoc tieng viet tieu hoc. Phan mem mo phong cac bai hoc theo SGK Tieng Viet lop 5, tap 2. Danh cho giao vien. Cac tinh nang tieu bieu - Toan bo cac tu khoa, am van chinh cua . 10 0 13
Tim them Day tieng Viet lop 5, tieng Viet lop 5, hoc sinh, tieu hoc, nha truong, phu huynh.

Day tieng Viet 5 - Phan 1 1.0 - Phan mem day hoc tieng Viet.

Day tieng Viet 5 - Phan 1 1.0 - Phan mem day hoc tieng Viet. Phan mem day tieng viet lop 5, phan 1 danh cho giao vien tieu hoc. Cac tinh nang noi bat - Toan bo cac tu khoa, am van chinh cua Tieng Viet deu . 4 0 9
Tim them day tieng viet lop 5, day tieng viet tieu hoc, day hoc, tieng viet 5, sach giao khoa tieng viet 5, Day tieng Viet 5 Phan 2.

Day tieng Viet 4 - Phan 2 1.0 - Phan mem day hoc tieng Viet.

Day tieng Viet 4 - Phan 2 1.0 - Phan mem day hoc tieng Viet. Phan mem day tieng viet 4, phan 2 mo phong toan bo tat ca cac bai hoc trong sach giao khoa tieng viet lop 4, phan 2 cho cac em hoc sinh tieu hoc bao gom: . 14 0 8
Tim them sach day tieng viet, hoc tieng viet, Day be hoc tap doc, giao duc tieu hoc, day tieng viet lop 2, hoc tieng viet.

Day tieng Viet 4 - Phan 1 - Phan mem day tieng viet lop 4.

Day tieng Viet 4 - Phan 1 - Phan mem day tieng viet lop 4. Phan mem Hoc - Day Tieng Viet 4 mo phong tron ven noi dung chuong trinh theo tung bai hoc cua SGK tieng viet lop 4 voi cac bai hoc Tap doc, Chinh . 6 0 2
Tim them Day Tieng Viet 4, Luyen doc, phan mem hoc tieng viet 4, phan mem day tieng viet 4, nha truong, day hoc.

Co khoang 234 phan mem Phan mem giao duc -> Ho tro hoc tap cho Windows, hien thi tren 12 trang.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ket noi voi PhanMem32 va chia se

Tai nhieu: Windows Ho tro hoc tap.

Mario - Phan mem luyen go may tinh 10 ngon Mario - Phan mem luyen go may tinh 10 ngon
Tap viet chu Viet lop 2 - lop tieu hoc - Phan mem giup tre luyen viet chu tieng viet Tap viet chu Viet lop 2 - lop tieu hoc - Phan mem giup tre luyen viet chu tieng viet
ZKanji v0.731 - Phan mem hoc Kanji cho may tinh ZKanji v0.731 - Phan mem hoc Kanji cho may tinh
Hoc toan 2 - Phan mem HOC TOAN danh cho cac lop khoi Tieu hoc Hoc toan 2 - Phan mem HOC TOAN danh cho cac lop khoi Tieu hoc
Day toan 3 - Phan mem DAY TOAN danh cho cac lop khoi tieu hoc Day toan 3 - Phan mem DAY TOAN danh cho cac lop khoi tieu hoc
But chi thong minh - ung dung giup tre hoc tap nhanh chong But chi thong minh - ung dung giup tre hoc tap nhanh chong
Day tieng Viet 2 - Phan 2 1.0 - Phan mem day tieng viet theo SGK lop 2 Day tieng Viet 2 - Phan 2 1.0 - Phan mem day tieng viet theo SGK lop 2
Grey Olltwit's Tidy Up - Hoc lam cong viec gia dinh voi Tidy Up Grey Olltwit's Tidy Up - Hoc lam cong viec gia dinh voi Tidy Up
Little Painter 1.0.0.0 - Phan mem ve mien phi cho tre em Little Painter 1.0.0.0 - Phan mem ve mien phi cho tre em
Human Japanese Lite for pc - Phan mem hoc tieng nhat tren PC Human Japanese Lite for pc - Phan mem hoc tieng nhat tren PC
Etude de Francais Free - Phan mem hoc tieng phap cho nguoi viet Etude de Francais Free - Phan mem hoc tieng phap cho nguoi viet
Hoc tieng Viet 1 - P1- phan Hoc van - Day be hoc bang chu cai Tieng Viet Hoc tieng Viet 1 - P1- phan Hoc van - Day be hoc bang chu cai Tieng Viet
Day tieng Viet 2 - Phan I 1.0 - Phan mem day tieng viet cho hoc sinh lop 2 Day tieng Viet 2 - Phan I 1.0 - Phan mem day tieng viet cho hoc sinh lop 2
Science Helper For Ms Word 2.2 - Phan mem ve hinh toan ly hoa tren Word Science Helper For Ms Word 2.2 - Phan mem ve hinh toan ly hoa tren Word
Trac nghiem A1 for Windows Phone 1.0 - Ung dung on thi bang lai xe A1 Trac nghiem A1 for Windows Phone 1.0 - Ung dung on thi bang lai xe A1
Pascal Study - Hoc Pascal tu co ban toi nang cao Pascal Study - Hoc Pascal tu co ban toi nang cao
MedCalc 13.1.0 - Phan mem thong ke cho nghien cuu y sinh hoc MedCalc 13.1.0 - Phan mem thong ke cho nghien cuu y sinh hoc
Etude de Francais pro - Phan mem hoc ngoai ngu mien phi Etude de Francais pro - Phan mem hoc ngoai ngu mien phi
Anki - Phan mem hoc tieng Nhat Anki - Phan mem hoc tieng Nhat
Blocks - Game tri tue cho tre em Blocks - Game tri tue cho tre em

Tim kiem phan mem.

Nhap tu khoa:
GetTopPlatform
Tai phan mem | Tim phan mem | So do website | Dieu khoan su dung | Ve chung toi | Lien he | Dang phan mem | Quy dinh bao mat | Tai lai
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.188.188.185, 26 July, 2014 07:05:20 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com