Downloading Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 .

Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013.

Sponsored links:

Đã có 597 lượt tải phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 này!

Liên kết để bạn tải phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 về được liệt kê ở bên dưới.

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012 - 2013

MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề số 19

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.

Câu 1: Cho các ví dụ sau:

- Ở chim sẻ ngô, khi mật độ là 1 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ là 14, khi mật độ tăng lên 18 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ chỉ còn 8 con.

- Ở voi châu Phi, khi mật độ quần thể bình thường thì trưởng thành ở tuổi 11 hay 12 và 4 năm đẻ một lứa; khi mật độ cao thì trưởng thành ở tuổi 18 và 7 năm mới đẻ một lứa.

- Khi mật độ mọt bột lên cao, có hiện tượng ăn lẫn nhau, giảm khả năng đẻ trứng, kéo dài thời gian phát triển của ấu trùng.

Các ví dụ trên nói lên ảnh hưởng của mật độ đến đặc trưng nào của quần thể?

A. Sức sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

B. Khả năng chống chịu với các điều kiện sống của môi trường.

C. Tỉ lệ các nhóm tuổi của quần thể.

D. Mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể.

Câu 2: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB/abXDXd x AB/abXDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 11,25%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng là

A. 2,5%. B. 5%. C. 6,25%. D. 3,75%.

Câu 3: Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng?

A. Đầu tiên, tất cả các loài đều giống nhau do có nguồn gốc chung, sau đó trở nên khác nhau do chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau.

B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau.

C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự nhau dẫn đến sự hình thành hệ động, thực vật giống nhau, các loài đặc trưng là do sự thích nghi với điều kiện địa phương.

D. Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Berinh ngày nay.

Câu 4: Bằng chứng cho thấy bào quan ti thể trong tế bào sinh vật nhân chuẩn có lẽ có nguồn gốc từ sinh vật nhân sơ là

A. có thể nuôi cấy ti thể và tách chiết ADN dễ dàng như đối với vi khuẩn.

B. cấu trúc ADN hệ gen ti thể và hình thức nhân đôi của ti thể giống với vi khuẩn.

C. khi nuôi cấy, ti thể trực phân hình thành khuẩn lạc.

D. ti thế rất mẫn cảm với thuốc kháng sinh.

Câu 5: Cơ chế xuất hiện đột biến tự nhiên và đột biến nhân tạo cho thấy:

A. Khác về cơ bản, chỉ giống về hướng biểu hiện.

B. Giống nhau về bản chất, chỉ khác về tốc độ, tần số.

C. Giống nhau về cơ bản, chỉ khác về nguyên nhân gây đột biến.

D. Hoàn toàn giống nhau.

Câu 6: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài. Ví dụ như Hêmôglobin trong tế bào hồng cầu có thể tồn tại vài tháng. Tuy nhiên, cũng có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, chỉ tồn tại vài ngày, vài giờ thậm chí vài phút. Lợi ích của các protein có tuổi thọ ngắn này là gì?

A. chúng là các protein chỉ được sử dụng một lần.

B. các protein tồn tại quá lâu thường làm tế bào bị ung thư.

C. chúng cho phép tế bào kiểm soát các hoạt động của mình một cách chính xác và hiệu quả hơn.

D. chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp các protein khác.

Câu 7: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự hình thành loài mới?

A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và con đường sinh thái luôn luôn diễn ra độc lập nhau.

B. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và sinh thái rất khó tách bạch nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lí thì nó cũng đồng thời gặp những điều kiện sinh thái khác nhau.

C. Loài mới được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra chậm chạp.

D. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dễ dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 8: Cổ Hươu cao cổ là một tính trạng đa gen. Trong các thung lũng ở Kênia người ta nghiên cứu thấy chiều dài trung bình cổ của Hươu cao cổ ở 8 thung lũng có số đo như sau: 180cm;185cm; 190cm; 197,5cm; 205cm; 210cm; 227,5cm; 257,5cm . Theo anh(chị) sự khác nhau đó là do

A. hưởng của môi trường tạo ra các thường biến khác nhau trong quá trình sống.

B. chiều dài cổ có giá trị thích nghi khác nhau tuỳ điều kiện kiếm ăn ở từng thung lũng.

C. chiều cao cây khác nhau, Hươu phải vươn cổ tìm thức ăn với độ cao khác nhau.

D. nếu không vươn cổ lên cao thì phải chuyển sang thung lũng khác để tìm thức ăn.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng về bản đồ di truyền?

A. Đơn vị đo khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể được tính bằng 1% tần số hoán vị gen hay 1cM.

B. Bản đồ di truyền giúp ta tiên đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai.

C. Bản đồ di truyền là sơ đồ về vị trí và khoảng cách giữa các gen trên từng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của một loài.

D. Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp các nucleotit trong phân tử ADN của một nhiễm sắc thể

Câu 10: Để tạo động vật chuyển gen, người ta thường dùng phương pháp vi tiêm để tiêm gen vào hợp tử, sau đó hợp tử phát triển thành phôi, chuyển phôi vào tử cung con cái. Việc tiêm gen vào hợp tử được thực hiện khi

A. hợp tử đã phát triển thành phôi. B. tinh trùng bắt đầu thụ tinh với trứng.

C. nhân của tinh trùng đã đi vào trứng nhưng chưa hòa hợp với nhân của trứng.

D. hợp tử bắt đầu phát triển thành phôi.

Câu 11: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?

A. Cánh chim và cánh côn trùng. B. Tua cuốn của dây bầu, bí và gai xương rồng.

C. Cánh dơi và tay người. D. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng.

Câu 12: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và gen C bị đột biến thành gen c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

A. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc. B. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc.

C. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc. D. AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc.

Câu 13: Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n-1-1) và (n-1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ nhiễm sắ thể là

A. (2n -3) hoặc (2n -1 -1 -1). B. (2n – 2 -1) và (2n – 1 – 1- 1).

C. (2n-3) và (2n-2 -1). D. (2n – 2 -1) hoặc (2n – 1 – 1- 1).

Câu 14: Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là

A. 142. B. 84. C. 132. D. 115.

Câu 15: Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd và AaBbDd, xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn là

A. 85,9375%. B. 43,75%. C. 28,125%. D. 71,875%.

Câu 16: Cho các ví dụ sau:

- Gieo ngải dại ở mật độ 100.000 hạt trên 1m2 thì giữa những cây con có một sự cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều cây con bị chết, mật độ quần thể giảm đi rõ rệt.

- Mọt bột cây trong môi trường nuôi cấy có 64g bột thì số lượng cá thể đạt ở mức cực đại là 1750 cá thể. Nếu môi trường chỉ có 16 gam bột thì số lượng cá thể tối đa chỉ đạt được 650 cá thể.

Các ví dụ trên đề cập đến khái niệm sinh thái nào?

A. Cơ chế điều hòa mật độ quần thể. B. Đấu tranh cùng loài.

C. Khống chế sinh học. D. Mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường.

Câu 17: Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm nào sau đây?

1. Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng rẽ đối với từng gen mà đối với toàn bộ kiểu gen.

2. Chọn lọc tự nhiên không tác động tới từng cá thể riêng rẽ mà tác động đối với toàn bộ quần thể.

3. Chọn lọc tự nhiên dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

4. Làm rõ vai trò của chọn lọc tự nhiên theo khía cạnh là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

Phương án đúng là

A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4.

Câu 18: Điểm khác nhau trong quá trình sao chép của ADN ớ sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ là

1. sự sao chép ADN ở sinh vật nhân chuẩn có thể xảy ra đồng thời trên nhiều phân tử ADN.

2. ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu sao chép trên mỗi phân tử ADN, còn sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm.

3. các đoạn Okazaki được hình thành trong quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân sơ dài hơn các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân chuẩn.

4. mạch ADN mới của sinh vật nhân chuẩn được hình thành theo chiều 5’- 3’ còn ở sinh vật nhân sơ là 3’ – 5’.

Phương án đúng là

A. 1, 2. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Câu 19: Để phân biệt nhóm loài ưu thế, nhóm loài thứ yếu, nhóm loài ngẫu nhiên trong quần xã sinh vật người ta dựa vào

A. vai trò của các nhóm loài trong quần xã.

B. số lượng cá thể của các nhóm loài trong quần xã.

C. quan hệ với các nhóm loài khác trong quần xã.

D. sự phân bố của các nhóm loài trong quần xã.

Câu 20: Năm 1953, S. Milơ thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Kết quả thí nghiệm chứng minh

A. các chất hữu cơ được hình thành từ chất vô cơ trong điều kiện khí quyển nguyên thủy của Trái Đất.

B. các chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất bằng con đường tổng hợp sinh học.

C. ngày nay các chất hữu cơ vẫn được hình thành phổ biến bằng con đường tổng hợp hóa học trong tự nhiên.

D. các chất hữu cơ được hình thành trong khí quyển nguyên thủy nhờ nguồn năng lượng sinh học.

Câu 21: Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài, kích thước của quần thể 1 gấp đôi quần thể 2. Quần thể 1 có tần số alen A = 0,3, quần thể 2 có có tần số alen A = 0,4. Nếu có 10% cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể 2 và 20% cá thể của quần thể 2 di cư qua quần thể 1 thì tần số alen A của hai quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là

A. 0,35 và 0,4. B. 0,31 và 0,38. C. bằng nhau và bằng 0,35. D. 0,4 và 0,3.

Câu 22: Vi khuẩn lam quang hợp và nấm hút nước hợp lại thành địa y. Vi khuẩn lam cung cấp chất dinh dưỡng còn nấm cung cấp nước là ví dụ về mối quan hệ

A. cộng sinh. B. hội sinh. C. kí sinh. D. cạnh tranh.

Câu 23: Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người.

Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ?

A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định. B.Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.

C. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định. D. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định.

Câu 24: Một số hiện tượng như mưa lũ, chặt phá rừng, … có thể dẫn đến hiện tượng thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng như nitơ (N), phôtpho (P) và canxi (Ca) cần cho một hệ sinh thái, nhưng nguyên tố C hầu như không bao giờ thiếu cho các hoạt động sống của các hệ sinh thái. Đó là do

A. các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất còn cacbon có nguồn gốc từ không khí.

B. lượng cacbon các loài sinh vật cần sử dụng cho các hoạt động sống không đáng kể.

C. thực vật có thể tạo ra cacbon của riêng chúng từ nước và ánh sáng mặt trời.

D. nấm và vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả cacbon từ môi trường.

Câu 25: Mèo man-xơ có kiểu hình cụt đuôi, kiểu hình này do 1 alen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp tử quy định. Giả sử có 1 quần thể mèo trên mới được hình thành trên một hòn đảo với tần số alen trong quần thể xuất phát (thế hệ 0) là 0,1. Tần số alen này qua 10 thế hệ là bao nhiêu ? .

A. 0.1. B. 0,05. C. 0.01. D. 0.75.

Câu 26: Hiện tượng nào sau đây không phải là nhịp sinh học?

A. Cây mọc trong môi trường có ánh sáng chỉ chiếu từ một phía thường có thân uốn cong, ngọn cây vươn về phía nguồn sáng.

B. Nhím ban ngày cuộn mình nằm như bất động, ban đêm sục sạo kiếm mồi và tìm bạn.

C. Vào mùa đông ở những vùng có băng tuyết, phần lớn cây xanh rụng lá và sống ở trạng thái giả chết.

D. Khi mùa đông đến, chim én rời bỏ nơi giá lạnh, khan hiếm thức ăn đến những nơi ấm áp, có nhiều thức ăn.

Câu 27: Một gen cấu trúc gồm 5 intron đều bằng nhau. Các đoạn êxôn có kích thước bằng nhau và dài gấp 3 lần các đoạn intron. mARN trưởng thành mã hoá chuỗi pôlipeptit gồm 359 axit amin (tính cả axit amin mở đầu). Chiều dài của gen là

A. 9792 Å. B. 5202 Å. C. 4692 Å. D. 4896 Å.

Câu 28: Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, aabb: màu trắng; A-B-: màu đỏ. Chiều cao cây di truyền tương tác kiểu: D-ee, ddE-, ddee: cây thấp; D-E-: cây cao.

và tần số hoán vị gen 2 giới là như nhau: f(A/d) = 0,2; f(B/E) = 0,4.

Đời con F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao (A-B-D-E-) chiếm tỉ lệ:

A. 20,91%. B. 32,08% C. 28,91% D. 30,09%.

Câu 29: Những nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là

A. đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên. B. sự biến đổi điều kiện khí hậu, địa chất ở kỉ thứ 3.

C. quá trình lao động. D. quá trình hình thành tiếng nói, tư duy.

Câu 30: Ở một loài thực vật,người ta tiến hành lai giữa các cây có kiểu gen như sau: P: AaBb x AAbb. Do xảy ra đột biến trong giảm phân đã tạo ra con lai 3n. Con lai 3n có thể có những kiểu gen nào?

A. AAABBb, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb. B. AAABbb, AAAbbb, AAaBBb, AAabbb.

C. AAABBB, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb. D. AAABbb, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb.

Câu 31: Tất cả các loại tARN đều có một đầu để gắn axit amin khi vận chuyển tạo thành aminoacyl-tARN. Đầu để gắn axit amin của các tARN đều có 3 ribônuclêôtit lần lượt là

A. ... AXX-5’P. B. ... AXX-3’OH.

C. ... XXA-5’P. D. ... XXA-3’OH.

Câu 32: Khi sống trong cùng một nơi ở, để giảm bớt cạnh tranh, các loài thường có xu hướng

A. phân li ổ sinh thái. B. phân li thành nhiều kiểu hình khác nhau.

C. một số cá thể tự tách ra khỏi quần thể đi tìm nơi ở mới. D. lựa chọn những nơi ở không có nhiều kẻ thù là vật ăn thịt của mình.

Câu 33: Cho các khâu sau:

1. Trộn 2 loại ADN với nhau và cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp.

2. Tách thể truyền (plasmit) và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.

3. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.

4. Xử lí plasmit và ADN chứa gen cần chuyển bằng cùng một loại enzim cắt giới hạn.

5. Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp.

6. Nhân các dòng tế bào thành các khuẩn lạc.

Trình tự các bước trong kĩ thuật di truyền là

A. 1,2,3,4,5,6. B. 2,4,1,5,3,6. C. 2,4,1,3,5,6. D. 2,4,1,3,6,5.

Câu 34: Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36 OC ; B = 78 OC ; C = 55OC ; D = 83 OC; E= 44OC. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

A. A → E → C → B → D. B. D→ E → B → A → C.

C. A→ B → C → D →E. D. D → B → C → E → A.

Câu 35: Trong các hệ sinh thái, các cơ thể ở bậc dinh dưỡng cao hơn thường có tổng sinh khối ít hơn so với các loài ở bậc dinh dưỡng thấp hơn, bởi vì

A. không phải mọi năng lượng đều được sinh vật chuyển hóa thành sinh khối, một phần lớn chuyển thành năng lượng nhiệt và thoát ra ngoài môi trường.

B. các sinh vật sản xuất (thực vật) thường có khối lượng lớn hơn nhiều các sinh vật tiêu thụ (chim, thú).

C. các loài động vật ăn thịt ở bậc dinh dưỡng cao nhất phải tốn nhiều năng lượng cho quá trình săn, bắt mồi.

D. sinh khối giảm khi bậc dinh dưỡng tăng lên.

Câu 36: Theo F.Jacôp và J.Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator) là

A. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin này có khả năng ức chế quá trình phiên mã.

B. vùng khi họat động sẽ tổng hợp nên prôtêin, prôtêin này tham gia vào quá trình trao đổi chất.

C. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

D. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin.

Câu 37: Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có chiều cao cây thuộc loại cao nhất là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp qui định chiều cao của cây.

A. 0.046. B. 0.035. C. 0.028. D. 0.016.

Câu 38: Thế hệ xuất phát trong quần thể ngẫu phối là : 0,16 BB : 0,32Bb : 0,52bb. Biết tỷ lệ sống sót đến tuổi sinh sản của kiểu gen Bb là 100% ; BB là 75%, bb là 50%. Đến thế hệ F1 tỷ lệ kiểu gen của quần thể này là

A. 10,24%BB: 43,52% Bb: 46,24% bb. B. 0,16BB: 0,48Bb: 0,36bb.

C. 49%BB: 42%Bb: 9%bb. D. 0,36 BB: 0,48Bb: 0,16bb.

Câu 39: Ở ruồi giấm, 2n =8. Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc 2 cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lý thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 1/2. B. 1/8. C. 3/4. D. 1/4.

Câu 40: Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trong tế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt là

A. gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơn so với gen trong giao tử đực.

B. giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.

C. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.

D. giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.

II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần A hoặc B)

A. Theo chương trình chuẩn.

Câu 1: Nếu cả 4 hệ sinh thái sau đều nhiễm DDT với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào sẽ bị nhiễm độc nhiều nhất?

A. Tảo -> động vật phù du -> giáp xác -> cá -> người.

B. Tảo -> giáp xác -> cá -> người.

C. Tảo -> cá -> người.

D. Tảo -> động vật phù du ->cá -> người.

Câu 2: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là

A. 0.0125%. B. 0,0025%. C. 0,25%. D. 0,025%.

Câu 3: Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:3’ TA X XXX AAA

Sponsored links:

Nếu bạn sử dụng tốt phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 này, hãy chia sẻ với bạn bè để website tải phần mềm ngày càng phát triển!

Trở về "Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013".

Tìm thêm: đề thi thử đại học môn sinh học, tải đề thi thử đại học môn sinh học, đề thi thử đại học môn sinh học, đề thi thử đại học cao đẳng, đề thi thử môn sinh học, đề thi thử đại học cao đẳng năm 2013, thi đại học cao đẳng, thi môn sinh học, thi đại học môn sinh học, đề thi môn sinh học, thi thử đại học môn sinh học, đề thi thử đại học môn sinh số 19, download đề thi thử đại học môn sinh số 19, download đề thi thử đại học môn sinh số 19 free, free đề thi thử đại học môn sinh số 19 download, .

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 hoặc bạn muốn chia sẻ thông tin của bạn hoặc bất cứ thông tin gì liên quan đến phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013, hãy gởi nội dung phản hồi của bạn vào ô dưới đây"

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

UniKey 3.63 (22).
By: Tao Đã Chết | Time: Mar 03, 2015 10:11:59
sao minh cai dat kho khan vay co ra tieng viet dau
Cabasoft QuizMaker (2).
By: Thống | Time: Mar 03, 2015 09:42:24
Bạn giúp mình Crack phần mềm này với. Gần hết hạn sử dụng 30 ngày rồi. Cảm ơn bạn!
Hero Fighter - là một game fighter dựa trên web đư (1).
By: huy | Time: Mar 02, 2015 20:43:57
làm sao để luyện cấp trong hero figh ter
ViOlympic offline 1.0 (41).
By: PHU | Time: Mar 01, 2015 17:53:39
TAI VIOLYMPICH KHONG CAN NOI MAN
Mario (385).
By: MARY | Time: Mar 01, 2015 15:25:26
CHỖ TẢI ĐÂU RÙI ?
Đề thi Violympic Toán 4 vòng 16 cấp huyện (6).
By: nguyen thi huyen trang 4a | Time: Mar 01, 2015 09:59:14
co de thi violympic lop 4 vong 15 vong 16 khong , cho xem it de voi va de do kho nhe cho de nhu bai tren thi thoi . De cho minh thi đô huyen nhe , khi nao do thi to mach cho nhe .
Đề thi Violympic Toán 4 vòng 16 cấp huyện (6).
By: huyen trang 4a | Time: Mar 01, 2015 09:53:02
co de violimpic toan 4 vong 15 cap huyen khong
SimpleOCR (3).
By: lê văn út | Time: Mar 01, 2015 00:31:39
tôi đã tải về may nhưng không biết cách sử dụng
Tom Loves Angela 1.0.1 (1).
By: mai | Time: Feb 28, 2015 08:24:14
hello and what you name
ViOlympic offline 1.0 (41).
By: le thi ngoc mi | Time: Feb 27, 2015 17:38:54
toi cam thay phan mem nay cung at huu dung va tot cho moi hoc sinh tu lop 1de lop 9

Phần mềm mới đăng.

Phần mềm ngẫu nhiên.

 • CrystalDiskInfo 6.1.8 - Kiểm tra tình trạng “sức khỏe” của ổ cứng (188).

  CrystalDiskInfo là một phần mềm tiện ích HDD/SSD hỗ trợ một phần của kết nối USB và Intel RAID. Đĩa cứng máy tính dù mới hay cũ, chúng ta cũng cần biết ..

 • Naturpic Video Cutter 8.0 - Phần mềm biên tập video mạnh mẽ (363).

  Naturpic Video Cutter là một trình biên tập video mạnh mẽ có thể cắt và nối file Video. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để trích xuất các đoạn hoặc ..

 • Naturpic Video Joiner 5.0 - Phần mềm ghép nối file Video (91).

  Naturpic Video Joiner là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để ghép nối nhiều file video thành một. Phần mềm này hỗ trợ hầu hết các định dạng video phổ ..

 • Video Converter Free 6.0 - Phần mềm chuyển đổi Video miễn phí (76).

  Video Converter Free là phần mềm chuyển đổi video miễn phí không chỉ hỗ trợ chuyển đổi video sang video (ví dụ, MP4 sang 3GP), chuyển đổi audio sang audio (ví ..

 • Audio File Cutter 4.0 - Cắt và chuyển đổi các tập tin Audio (31).

  Audio File Cutter là một tiện ích mạnh mẽ không chỉ cắt các tập tin MP3, WMA, OGG hoặc file WAV mà còn giúp chuyển đổi tập tin âm thanh giữa WMA, MP3, OGG và các ..

 • Hotkey Sound Recorder 3.0 - Phần mềm ghi âm có sử dụng phím nóng (118).

  Hotkey Sound Recorder là một phần mềm ghi âm mạnh mẽ. Bên cạnh chức năng ghi âm thông thường, nó cho phép bạn ghi lại âm thanh bằng cách nhấn phím nóng hoặc ..

 • Xnxx Video Downloader 3.14 - Download và chuyển đổi video 2 trong 1 (853).

  Download, lưu và chuyển đổi video từ trang webxnxx vào PC, Laptop, Ipad, điện thoại di động Iphone, PSP, hoặc máy nghe nhạc MP3 chỉ với một cú nhấp chuột. Không ..

 • xHamster Video Downloader 3.27 - Download và chuyển đổi video miễn phí (806).

  Download và lưu các video từ trang web tải video xhamster.com vào máy tính của bạn, Ipod, điện thoại di động Iphone, PSP chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn không ..

 • Romantic Photo HD for iOS - Chụp ảnh lãng mạn trên iOS (46).

  Romantic Photo HD là ứng dụng giúp bạn tạo ra những hình ảnh lãng mạn tuyệt vời góp thêm vào bộ sưu tập hình ảnh của mình. Romantic Photo HD sử dụng ánh ..

 • Giải chi tiết đề trên báo Vật lý tuổi trẻ - Đề thi tháng 1 năm 2014 (608).

  GIÚP BẠN ÔN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 01/2014) Biên soạn: Nguyễn Tuấn Linh – Trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Câu 1. Khi tăng dần ..

 • Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn - Giải chi tiết con lắc đơn ôn thi đại học 2014 (81).

  BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc  = 0,1cos(2t + /4) ( rad ). Trong khoảng thời gian 5,25s tính ..

 • Hỗ trợ giải bài tập Vật Lý 12 - Tóm tắt công thức và cách giải Vật Lý 12 chương trình phân ban mới (128).

  CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Toạ độ góc Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc  (rad) hợp giữa ..

 • Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập - Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học 2014 (246).

  Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT 2014 và luyện thi đại học 2014. Tài liệu được chia theo từng bài, từng chương. ..

 • ViOlympic offline - Phần mềm luyện thi Giải toán ViOlympic không cần mạng (1,567).

  Đây là phần mềm giải toán qua internet - ViOlympic offline dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Sau khi cài đặt phần mềm ViOlimpic offline vào máy tính, thầy cô ..

 • Giáo án vật lý 10, 11, 12 cơ bản & nâng cao - Biên soạn theo chương trình mới (192).

  VẬT LÍ CƠ BẢN Thiết kế ngày ..../.../2006 Tiết: ..... Bài : 1 ..

 • Romantic Love Photo Frames HD 1.0 - Tạo thiệp, hình ảnh lãng mạn trên điện thoại Android (106).

  Ứng dụng Romantic Love Photo Frames HD cho phép bạn tạo ra các tấm thiệp, hình ảnh đóng khung đẹp và các bộ phim dựng từ các bức ảnh lãng mạn trực tiếp với ..

 • Chuyên đề Bài tập Vật Lý 10 có đáp án - Vũ Đình Hoàng (190).

  BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 - VŨ ĐÌNH HOÀNG CẤU TRÚC BỘ TÀI LIỆU CHUONG 1. DONG HOC CHAT DIEM CHU DE 1. CHUYEN DONG THANG DEU CHU DE 2. CHUYEN DONG ..

 • 60 Đề thi thử đại học môn hóa học & đáp án - Ôn thi đại học - cao đẳng 2014 (180).

  Download 60 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án. Chúc các bạn ôn thi ĐH thật tốt.

 • Phần mềm thi lý thuyết lái xe hạng B2 - Phần mềm thi thử như thi thật sát hạch lái xe hạng B2 (1,317).

  Đây là phần mềm thi thử như thi thật đối với kì thi sát hạch lái xe hạng B2. Chúc các bạn thi ôn tốt.

 • Đề thi khảo sát môn Toán Lý Hóa 2014 - Trường THPT Chuyên ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội (106).

  Đề thi khảo sát chất lượng Toán Lý Hóa lớp 12 trường THPT chuyên ĐH Khoa Học Tự Nhiên , Hà Nội chuẩn bị thi thử đại học năm 2014 .

Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.167.101.48, request_method: POST, time: 27 December, 2014 21:50:07 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com