Downloading Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 .

Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013.

Sponsored links:

Đã có 602 lượt tải phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 này!

Liên kết để bạn tải phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 về được liệt kê ở bên dưới.

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012 - 2013

MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề số 19

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.

Câu 1: Cho các ví dụ sau:

- Ở chim sẻ ngô, khi mật độ là 1 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ là 14, khi mật độ tăng lên 18 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ chỉ còn 8 con.

- Ở voi châu Phi, khi mật độ quần thể bình thường thì trưởng thành ở tuổi 11 hay 12 và 4 năm đẻ một lứa; khi mật độ cao thì trưởng thành ở tuổi 18 và 7 năm mới đẻ một lứa.

- Khi mật độ mọt bột lên cao, có hiện tượng ăn lẫn nhau, giảm khả năng đẻ trứng, kéo dài thời gian phát triển của ấu trùng.

Các ví dụ trên nói lên ảnh hưởng của mật độ đến đặc trưng nào của quần thể?

A. Sức sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

B. Khả năng chống chịu với các điều kiện sống của môi trường.

C. Tỉ lệ các nhóm tuổi của quần thể.

D. Mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể.

Câu 2: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB/abXDXd x AB/abXDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 11,25%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng là

A. 2,5%. B. 5%. C. 6,25%. D. 3,75%.

Câu 3: Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng?

A. Đầu tiên, tất cả các loài đều giống nhau do có nguồn gốc chung, sau đó trở nên khác nhau do chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau.

B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau.

C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự nhau dẫn đến sự hình thành hệ động, thực vật giống nhau, các loài đặc trưng là do sự thích nghi với điều kiện địa phương.

D. Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Berinh ngày nay.

Câu 4: Bằng chứng cho thấy bào quan ti thể trong tế bào sinh vật nhân chuẩn có lẽ có nguồn gốc từ sinh vật nhân sơ là

A. có thể nuôi cấy ti thể và tách chiết ADN dễ dàng như đối với vi khuẩn.

B. cấu trúc ADN hệ gen ti thể và hình thức nhân đôi của ti thể giống với vi khuẩn.

C. khi nuôi cấy, ti thể trực phân hình thành khuẩn lạc.

D. ti thế rất mẫn cảm với thuốc kháng sinh.

Câu 5: Cơ chế xuất hiện đột biến tự nhiên và đột biến nhân tạo cho thấy:

A. Khác về cơ bản, chỉ giống về hướng biểu hiện.

B. Giống nhau về bản chất, chỉ khác về tốc độ, tần số.

C. Giống nhau về cơ bản, chỉ khác về nguyên nhân gây đột biến.

D. Hoàn toàn giống nhau.

Câu 6: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài. Ví dụ như Hêmôglobin trong tế bào hồng cầu có thể tồn tại vài tháng. Tuy nhiên, cũng có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, chỉ tồn tại vài ngày, vài giờ thậm chí vài phút. Lợi ích của các protein có tuổi thọ ngắn này là gì?

A. chúng là các protein chỉ được sử dụng một lần.

B. các protein tồn tại quá lâu thường làm tế bào bị ung thư.

C. chúng cho phép tế bào kiểm soát các hoạt động của mình một cách chính xác và hiệu quả hơn.

D. chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp các protein khác.

Câu 7: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự hình thành loài mới?

A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và con đường sinh thái luôn luôn diễn ra độc lập nhau.

B. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và sinh thái rất khó tách bạch nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lí thì nó cũng đồng thời gặp những điều kiện sinh thái khác nhau.

C. Loài mới được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra chậm chạp.

D. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dễ dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 8: Cổ Hươu cao cổ là một tính trạng đa gen. Trong các thung lũng ở Kênia người ta nghiên cứu thấy chiều dài trung bình cổ của Hươu cao cổ ở 8 thung lũng có số đo như sau: 180cm;185cm; 190cm; 197,5cm; 205cm; 210cm; 227,5cm; 257,5cm . Theo anh(chị) sự khác nhau đó là do

A. hưởng của môi trường tạo ra các thường biến khác nhau trong quá trình sống.

B. chiều dài cổ có giá trị thích nghi khác nhau tuỳ điều kiện kiếm ăn ở từng thung lũng.

C. chiều cao cây khác nhau, Hươu phải vươn cổ tìm thức ăn với độ cao khác nhau.

D. nếu không vươn cổ lên cao thì phải chuyển sang thung lũng khác để tìm thức ăn.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng về bản đồ di truyền?

A. Đơn vị đo khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể được tính bằng 1% tần số hoán vị gen hay 1cM.

B. Bản đồ di truyền giúp ta tiên đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai.

C. Bản đồ di truyền là sơ đồ về vị trí và khoảng cách giữa các gen trên từng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của một loài.

D. Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp các nucleotit trong phân tử ADN của một nhiễm sắc thể

Câu 10: Để tạo động vật chuyển gen, người ta thường dùng phương pháp vi tiêm để tiêm gen vào hợp tử, sau đó hợp tử phát triển thành phôi, chuyển phôi vào tử cung con cái. Việc tiêm gen vào hợp tử được thực hiện khi

A. hợp tử đã phát triển thành phôi. B. tinh trùng bắt đầu thụ tinh với trứng.

C. nhân của tinh trùng đã đi vào trứng nhưng chưa hòa hợp với nhân của trứng.

D. hợp tử bắt đầu phát triển thành phôi.

Câu 11: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?

A. Cánh chim và cánh côn trùng. B. Tua cuốn của dây bầu, bí và gai xương rồng.

C. Cánh dơi và tay người. D. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng.

Câu 12: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và gen C bị đột biến thành gen c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

A. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc. B. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc.

C. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc. D. AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc.

Câu 13: Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n-1-1) và (n-1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ nhiễm sắ thể là

A. (2n -3) hoặc (2n -1 -1 -1). B. (2n – 2 -1) và (2n – 1 – 1- 1).

C. (2n-3) và (2n-2 -1). D. (2n – 2 -1) hoặc (2n – 1 – 1- 1).

Câu 14: Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là

A. 142. B. 84. C. 132. D. 115.

Câu 15: Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd và AaBbDd, xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn là

A. 85,9375%. B. 43,75%. C. 28,125%. D. 71,875%.

Câu 16: Cho các ví dụ sau:

- Gieo ngải dại ở mật độ 100.000 hạt trên 1m2 thì giữa những cây con có một sự cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều cây con bị chết, mật độ quần thể giảm đi rõ rệt.

- Mọt bột cây trong môi trường nuôi cấy có 64g bột thì số lượng cá thể đạt ở mức cực đại là 1750 cá thể. Nếu môi trường chỉ có 16 gam bột thì số lượng cá thể tối đa chỉ đạt được 650 cá thể.

Các ví dụ trên đề cập đến khái niệm sinh thái nào?

A. Cơ chế điều hòa mật độ quần thể. B. Đấu tranh cùng loài.

C. Khống chế sinh học. D. Mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường.

Câu 17: Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm nào sau đây?

1. Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng rẽ đối với từng gen mà đối với toàn bộ kiểu gen.

2. Chọn lọc tự nhiên không tác động tới từng cá thể riêng rẽ mà tác động đối với toàn bộ quần thể.

3. Chọn lọc tự nhiên dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

4. Làm rõ vai trò của chọn lọc tự nhiên theo khía cạnh là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

Phương án đúng là

A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4.

Câu 18: Điểm khác nhau trong quá trình sao chép của ADN ớ sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ là

1. sự sao chép ADN ở sinh vật nhân chuẩn có thể xảy ra đồng thời trên nhiều phân tử ADN.

2. ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu sao chép trên mỗi phân tử ADN, còn sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm.

3. các đoạn Okazaki được hình thành trong quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân sơ dài hơn các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân chuẩn.

4. mạch ADN mới của sinh vật nhân chuẩn được hình thành theo chiều 5’- 3’ còn ở sinh vật nhân sơ là 3’ – 5’.

Phương án đúng là

A. 1, 2. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Câu 19: Để phân biệt nhóm loài ưu thế, nhóm loài thứ yếu, nhóm loài ngẫu nhiên trong quần xã sinh vật người ta dựa vào

A. vai trò của các nhóm loài trong quần xã.

B. số lượng cá thể của các nhóm loài trong quần xã.

C. quan hệ với các nhóm loài khác trong quần xã.

D. sự phân bố của các nhóm loài trong quần xã.

Câu 20: Năm 1953, S. Milơ thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Kết quả thí nghiệm chứng minh

A. các chất hữu cơ được hình thành từ chất vô cơ trong điều kiện khí quyển nguyên thủy của Trái Đất.

B. các chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất bằng con đường tổng hợp sinh học.

C. ngày nay các chất hữu cơ vẫn được hình thành phổ biến bằng con đường tổng hợp hóa học trong tự nhiên.

D. các chất hữu cơ được hình thành trong khí quyển nguyên thủy nhờ nguồn năng lượng sinh học.

Câu 21: Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài, kích thước của quần thể 1 gấp đôi quần thể 2. Quần thể 1 có tần số alen A = 0,3, quần thể 2 có có tần số alen A = 0,4. Nếu có 10% cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể 2 và 20% cá thể của quần thể 2 di cư qua quần thể 1 thì tần số alen A của hai quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là

A. 0,35 và 0,4. B. 0,31 và 0,38. C. bằng nhau và bằng 0,35. D. 0,4 và 0,3.

Câu 22: Vi khuẩn lam quang hợp và nấm hút nước hợp lại thành địa y. Vi khuẩn lam cung cấp chất dinh dưỡng còn nấm cung cấp nước là ví dụ về mối quan hệ

A. cộng sinh. B. hội sinh. C. kí sinh. D. cạnh tranh.

Câu 23: Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người.

Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ?

A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định. B.Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.

C. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định. D. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định.

Câu 24: Một số hiện tượng như mưa lũ, chặt phá rừng, … có thể dẫn đến hiện tượng thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng như nitơ (N), phôtpho (P) và canxi (Ca) cần cho một hệ sinh thái, nhưng nguyên tố C hầu như không bao giờ thiếu cho các hoạt động sống của các hệ sinh thái. Đó là do

A. các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất còn cacbon có nguồn gốc từ không khí.

B. lượng cacbon các loài sinh vật cần sử dụng cho các hoạt động sống không đáng kể.

C. thực vật có thể tạo ra cacbon của riêng chúng từ nước và ánh sáng mặt trời.

D. nấm và vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả cacbon từ môi trường.

Câu 25: Mèo man-xơ có kiểu hình cụt đuôi, kiểu hình này do 1 alen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp tử quy định. Giả sử có 1 quần thể mèo trên mới được hình thành trên một hòn đảo với tần số alen trong quần thể xuất phát (thế hệ 0) là 0,1. Tần số alen này qua 10 thế hệ là bao nhiêu ? .

A. 0.1. B. 0,05. C. 0.01. D. 0.75.

Câu 26: Hiện tượng nào sau đây không phải là nhịp sinh học?

A. Cây mọc trong môi trường có ánh sáng chỉ chiếu từ một phía thường có thân uốn cong, ngọn cây vươn về phía nguồn sáng.

B. Nhím ban ngày cuộn mình nằm như bất động, ban đêm sục sạo kiếm mồi và tìm bạn.

C. Vào mùa đông ở những vùng có băng tuyết, phần lớn cây xanh rụng lá và sống ở trạng thái giả chết.

D. Khi mùa đông đến, chim én rời bỏ nơi giá lạnh, khan hiếm thức ăn đến những nơi ấm áp, có nhiều thức ăn.

Câu 27: Một gen cấu trúc gồm 5 intron đều bằng nhau. Các đoạn êxôn có kích thước bằng nhau và dài gấp 3 lần các đoạn intron. mARN trưởng thành mã hoá chuỗi pôlipeptit gồm 359 axit amin (tính cả axit amin mở đầu). Chiều dài của gen là

A. 9792 Å. B. 5202 Å. C. 4692 Å. D. 4896 Å.

Câu 28: Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, aabb: màu trắng; A-B-: màu đỏ. Chiều cao cây di truyền tương tác kiểu: D-ee, ddE-, ddee: cây thấp; D-E-: cây cao.

và tần số hoán vị gen 2 giới là như nhau: f(A/d) = 0,2; f(B/E) = 0,4.

Đời con F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao (A-B-D-E-) chiếm tỉ lệ:

A. 20,91%. B. 32,08% C. 28,91% D. 30,09%.

Câu 29: Những nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là

A. đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên. B. sự biến đổi điều kiện khí hậu, địa chất ở kỉ thứ 3.

C. quá trình lao động. D. quá trình hình thành tiếng nói, tư duy.

Câu 30: Ở một loài thực vật,người ta tiến hành lai giữa các cây có kiểu gen như sau: P: AaBb x AAbb. Do xảy ra đột biến trong giảm phân đã tạo ra con lai 3n. Con lai 3n có thể có những kiểu gen nào?

A. AAABBb, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb. B. AAABbb, AAAbbb, AAaBBb, AAabbb.

C. AAABBB, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb. D. AAABbb, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb.

Câu 31: Tất cả các loại tARN đều có một đầu để gắn axit amin khi vận chuyển tạo thành aminoacyl-tARN. Đầu để gắn axit amin của các tARN đều có 3 ribônuclêôtit lần lượt là

A. ... AXX-5’P. B. ... AXX-3’OH.

C. ... XXA-5’P. D. ... XXA-3’OH.

Câu 32: Khi sống trong cùng một nơi ở, để giảm bớt cạnh tranh, các loài thường có xu hướng

A. phân li ổ sinh thái. B. phân li thành nhiều kiểu hình khác nhau.

C. một số cá thể tự tách ra khỏi quần thể đi tìm nơi ở mới. D. lựa chọn những nơi ở không có nhiều kẻ thù là vật ăn thịt của mình.

Câu 33: Cho các khâu sau:

1. Trộn 2 loại ADN với nhau và cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp.

2. Tách thể truyền (plasmit) và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.

3. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.

4. Xử lí plasmit và ADN chứa gen cần chuyển bằng cùng một loại enzim cắt giới hạn.

5. Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp.

6. Nhân các dòng tế bào thành các khuẩn lạc.

Trình tự các bước trong kĩ thuật di truyền là

A. 1,2,3,4,5,6. B. 2,4,1,5,3,6. C. 2,4,1,3,5,6. D. 2,4,1,3,6,5.

Câu 34: Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36 OC ; B = 78 OC ; C = 55OC ; D = 83 OC; E= 44OC. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

A. A → E → C → B → D. B. D→ E → B → A → C.

C. A→ B → C → D →E. D. D → B → C → E → A.

Câu 35: Trong các hệ sinh thái, các cơ thể ở bậc dinh dưỡng cao hơn thường có tổng sinh khối ít hơn so với các loài ở bậc dinh dưỡng thấp hơn, bởi vì

A. không phải mọi năng lượng đều được sinh vật chuyển hóa thành sinh khối, một phần lớn chuyển thành năng lượng nhiệt và thoát ra ngoài môi trường.

B. các sinh vật sản xuất (thực vật) thường có khối lượng lớn hơn nhiều các sinh vật tiêu thụ (chim, thú).

C. các loài động vật ăn thịt ở bậc dinh dưỡng cao nhất phải tốn nhiều năng lượng cho quá trình săn, bắt mồi.

D. sinh khối giảm khi bậc dinh dưỡng tăng lên.

Câu 36: Theo F.Jacôp và J.Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator) là

A. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin này có khả năng ức chế quá trình phiên mã.

B. vùng khi họat động sẽ tổng hợp nên prôtêin, prôtêin này tham gia vào quá trình trao đổi chất.

C. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

D. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin.

Câu 37: Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có chiều cao cây thuộc loại cao nhất là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp qui định chiều cao của cây.

A. 0.046. B. 0.035. C. 0.028. D. 0.016.

Câu 38: Thế hệ xuất phát trong quần thể ngẫu phối là : 0,16 BB : 0,32Bb : 0,52bb. Biết tỷ lệ sống sót đến tuổi sinh sản của kiểu gen Bb là 100% ; BB là 75%, bb là 50%. Đến thế hệ F1 tỷ lệ kiểu gen của quần thể này là

A. 10,24%BB: 43,52% Bb: 46,24% bb. B. 0,16BB: 0,48Bb: 0,36bb.

C. 49%BB: 42%Bb: 9%bb. D. 0,36 BB: 0,48Bb: 0,16bb.

Câu 39: Ở ruồi giấm, 2n =8. Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc 2 cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lý thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 1/2. B. 1/8. C. 3/4. D. 1/4.

Câu 40: Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trong tế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt là

A. gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơn so với gen trong giao tử đực.

B. giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.

C. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.

D. giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.

II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần A hoặc B)

A. Theo chương trình chuẩn.

Câu 1: Nếu cả 4 hệ sinh thái sau đều nhiễm DDT với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào sẽ bị nhiễm độc nhiều nhất?

A. Tảo -> động vật phù du -> giáp xác -> cá -> người.

B. Tảo -> giáp xác -> cá -> người.

C. Tảo -> cá -> người.

D. Tảo -> động vật phù du ->cá -> người.

Câu 2: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là

A. 0.0125%. B. 0,0025%. C. 0,25%. D. 0,025%.

Câu 3: Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:3’ TA X XXX AAA

Sponsored links:

Nếu bạn sử dụng tốt phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 này, hãy chia sẻ với bạn bè để website tải phần mềm ngày càng phát triển!

Trở về "Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013".

Tìm thêm: đề thi thử đại học môn sinh học, tải đề thi thử đại học môn sinh học, đề thi thử đại học môn sinh học, đề thi thử đại học cao đẳng, đề thi thử môn sinh học, đề thi thử đại học cao đẳng năm 2013, thi đại học cao đẳng, thi môn sinh học, thi đại học môn sinh học, đề thi môn sinh học, thi thử đại học môn sinh học, đề thi thử đại học môn sinh số 19, download đề thi thử đại học môn sinh số 19, download đề thi thử đại học môn sinh số 19 free, free đề thi thử đại học môn sinh số 19 download, .

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013 hoặc bạn muốn chia sẻ thông tin của bạn hoặc bất cứ thông tin gì liên quan đến phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013, hãy gởi nội dung phản hồi của bạn vào ô dưới đây"

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

Mộng Tiên cho Android 1.0.1 (1).
By: cong chua cali vang | Time: Apr 26, 2015 06:29:08
game nay cung duoc do
Phần mềm Cùng Học Toán 3 (9).
By: Le Thi Le Thuong | Time: Apr 25, 2015 13:53:31
toán để tiến bộ thêm
GIRDAC PDF to Word Converter 14.2.2.6 (2).
By: William Trần | Time: Apr 25, 2015 09:23:34
tại sao mình chuyển được 1 văn bản xong rồi tiếp tục văn bản 2 lại k đc bắt nhập gì đó
Mario (402).
By: ngu ythi dot | Time: Apr 24, 2015 18:00:09
hihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhiihhiihhiihhiihhihihihi
Bluetooth Driver Installer 32 bits 1.0.0.94 (1).
By: tran | Time: Apr 24, 2015 11:35:07
E nhờ các bác giúp,e sử dụng máy toshiba dynakook máy ko có tích hợp bluetooth.có the tai phan mem phat bluetooth ve cai dat su dung dc ko?bac nao biet chi giup e cai tai va cai dat.c
Dự toán EXTEST (4).
By: tieude | Time: Apr 24, 2015 10:22:05
xin cái pass di nhà xuất bản
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 (3).
By: cuong | Time: Apr 23, 2015 10:58:59
ko co dap an a can nhu con ca ran
SmartFTP Client 4.1.1286.0 (1).
By: www.phapluatgiadinh.com | Time: Apr 23, 2015 00:53:37
Cac bac ai co key 6.0 share nhe! --- www.phapluatgiadinh.com
CorelDraw Repair Toolbox (3).
By: THUA | Time: Apr 22, 2015 15:38:06
sao khong sua duoc loi corel vay ban
mHotspot 7.6 (1).
By: chinh | Time: Apr 21, 2015 22:29:31
máy tính của tôi tài được như hình trên rồi thì làm thế nào nữa?

Phần mềm mới đăng.

Phần mềm ngẫu nhiên.

 • Zemana Antilogger 1.9.3.525 - Phần mềm ngăn chặn keylogger (15).

  Zemana AntiLogger có một cách mới, mạnh mẽ để bảo vệ máy tính của bạn từ phần mềm độc hại và các cuộc tấn công keylogger. Chúng tôi không dựa vào cập ..

 • Symmetric Screensaver - Bảo vệ màn hình máy tính (34).

  Symmetric Screensaver là một phần mềm nhỏ được thiết kế để hiển thị hình dạng đầy màu sắc trên máy tính của bạn. Giống như bất kỳ bảo vệ màn hình ..

 • Freemake Video Converter 4.1.4.16 - Phần mềm chuyển đổi video miễn phí (57).

  Freemake Video Converter là một công cụ chuyển đổi video miễn phí tuyệt vời vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì nó nhanh chóng, hiệu quả và thực sự đơn ..

 • Trend Micro Virus Pattern File 11.163.00 - Cập nhật những mẫu virus mới nhất (15).

  Các mẫu chính thức phát hành hoặc OPR là tổng hợp mới nhất của mẫu virus được xác định của Trend Micro. Trend Micro cung cấp nhiều loại hình mẫu tập tin ..

 • Clever Brightness Controller 3.0 - Điều khiển độ sáng màn hình máy tính (51).

  Mỏi mắt do dùng máy tính là một khiếu nại phổ biến đối với những người đang dành thời gian lớn làm việc với máy tính, cho dù đó là để giải trí ..

 • DriverEasy 4.7.8.14308 - Phần mềm sao lưu và phục hồi drive (103).

  DriverEasy Professional 4.7.8.14308 Multilingual | 4 Mb Ngôn ngữ: Anh, Đức, Pháp, Ba Lan, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ukraina, Hungary, Trung Quốc, Hy Lạp, Đan ..

 • Mgosoft PDF Spliter Command Line 8.4.16 - Phân chia tập tin (11).

  Mgosoft PDF Spliter Command Line là một ứng dụng nhỏ nhưng hiệu quả, bạn có thể sử dụng để phân chia các tập tin định dạng tài liệu di động thành nhiều ..

 • Free Class Schedule Maker 1.0.0.0 - Phần mềm hỗ trợ tạo thời gian biểu (86).

  Free Class Schedule Maker là một phần trực quan và hiệu quả của phần mềm với mục đích chính bao gồm việc giúp bạn tạo thời gian biểu cho cả năm học, cho ..

 • Session Manager 0.8.1.5 / 0.8.1.6pre20140916b - Nâng cao trình duyệt web (14).

  Session Manager là một mở rộng của Firefox giúp nâng cao chức năng trình duyệt web, bằng cách cho phép bạn lưu trữ và quản lý nhiều phiên. Nó có thể được dễ ..

 • CopyTrans Shelbee 1.001 - Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone (20).

  CopyTrans Shelbee là một trong những giải pháp đơn giản nhất giúp người dùng sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone mà không cần iTunes. Một số tính năng ..

 • Wondershare Video Converter Ultimate 7.4.0.2 - Phần mềm chuyển đổi video dễ dàng (93).

  Wondershare Video Converter Ultimate là một cực kỳ nhanh kéo và thả chuyển đổi video kỹ thuật số, ổ ghi DVD và chuyển đổi, cho phép bạn chuyển đổi video / DVD ..

 • ZipItFast 3.0 - Công cụ nén file hiệu quả (16).

  ZipItFast! là một phần mềm miễn phí - tất cả trong một tiện ích lưu trữ gồm có một cửa sổ One Click tính năng Zip để xem nhanh chóng, hoạt động, giải nén, ..

 • Far Manager 3.0 Build 4040 Stable / 3.0 Build 4119 B - Quản lý tập tin (24).

  FAR là một phần mềm hỗ trợ quản lý các tập tin của bạn, cũng như hỗ trợ plugin cho thêm tính năng mới. Thiết kế đơn giản giúp bạn dễ dàng sử ..

 • Visual Paradigm Enterprise Edition Portable 11.2 Build 20140909 - Thiết kế sơ đồ (315).

  Visual Paradigm Enterprise Edition Portable là một phần mềm tiện ích thiết thực và toàn diện có giá trị khi bạn cần phải thiết kế sơ đồ, viết dòng chảy của ..

 • LotusVina 2014 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp (60).

  Lotus Vina là phần mềm kế toán miễn phí của công ty Lotus Vinasoft có đầy đủ các tính năng cơ bản của hệ thống nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực ..

 • EncryptOnClick 1.5.0.0 - Phần mềm bảo vệ dữ liệu bí mật (23).

  Thêm mã hóa các tập tin và thư mục trên máy tính là một bước bổ sung để bảo vệ nội dung riêng của bạn. EncryptOnClick là một ứng dụng ánh sáng được ..

 • HoRNet DeeLay 1.1.3 - Tiện ích âm thanh (51).

  Hornet DeeLay là một phần trọng lượng nhẹ và trực quan của phần mềm có chức năng chính cung cấp cho bạn khả năng chèn đoạn trễ cổ điển âm vào âm nhạc ..

 • Xlight FTP Server 3.8.3.1 - Tạo máy chủ FTP ảo (42).

  Xlight FTP Server được thiết kế để tạo ra một máy chủ FTP trên máy tính địa phương. Nó nhằm mục đích như một giải pháp đơn giản cho mục đích này có ..

 • Network Time System 2.2 - Đồng bộ hóa thời gian mạng (63).

  Network Time System là một hệ thống đồng bộ hóa thời gian mạng đầy đủ tính năng, cho phép đồng bộ hóa tất cả các máy tính trên đồng hồ mạng với máy ..

 • Easy Video Maker 2.20 - Hiệu ứng 2D và 3D (178).

  Easy Video Maker là phần mềm đa chức năng đáng tin cậy, đi kèm với chức năng chỉnh sửa phim và hiệu ứng đặc biệt cho phép bạn tạo ra tác phẩm cả 2D và 3D. ..

Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.58, request_method: POST, time: 21 April, 2015 01:41:50 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com