luyện thi IOE - Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS.

Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS - luyện thi IOE.

Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS

Sponsored links:

luyện thi IOE có thể chạy ổn định trên nền tảng, hoặc hệ điều hành: Platform/OS: File Word

Download luyện thi IOE - Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS Giấy phép sử dụng: Miễn phí

Thông tin từ nhà phát triển phần mềm luyện thi IOE .

BỒI DƯỠNG IOE 9/ 2

LÀM BÀI TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG CÁC CÂU SAU

Phong is tired _ _ _ _ _ _ _ he stayed up late watching TV.

We are talking about the preservation of _ _ _ _ _ _ _ resources.

Everyone must take part in ( prevent / preventing / prevented / to prevent ) deforestation.

If you live in this small town, you ( aren`t / couldn`t / can`t / didn`t ) earn much money.

I think people should take ( better / much / lot / many ) care of protecting the environment.

Jane is driving very fast because she wants to go to the meeting _ _ time.

Save the environment from ( polluting / being polluted / polluted / pollute ) by putting all the trash into the waste bins.

( prevent / end / fence / nonsense )

If we ( won`t do / wouldn`t do / didn`t do / don`t do ) anything to prevent this deforestation, there will be big floods every year.

Plating ( a flow of / a row of / a mass of / a piece of ) trees along the streets will bring us more fresh air.

Dung was very good _ _ playing table tennis when he was at university.

First of all, the Internet is a very fast and convenient way _ _ _ us to get information.

No animals run so fast _ _ the Cheetah.

That house has been built since January, hasn`t _ _ ?

I promise _ _ study harder to pass the next exam.

The teacher divided class _ _ _ _ 4 groups to discuss the problem of water pollution in their town.

Hung is ( disappoint / disappointed / disappointing / disappointment ) that people have destroyed this land.

Every one should be responsible in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the environment.

( disappointed/ prevented / covered / persuaded )

Cuong didn`t get good marks ( because / as / since ) he didn`t try his best to study harder.

We are afraid to say that we don`t agree _ _ _ _ your project. It causes many bad things to the environment.

The streets are full _ _ garbage.

My former teacher has complained to the students _ _ _ _ _ the noise.

We will provide you _ _ _ _ plastic bags.

Please tell your teacher the reason _ _ _ your absence yesterday.

Học thuộc lòng các từ vựng sau ( đọc và viết các từ nhiều lần )

Pollution (n) sự ô nhiễm ; pesticide (n): thuốc trừ sâu; shore (n) bờ biển

Disappointed (adj ) thất vọng environment (n) môi trường garbage (n) rác thải

Deforestation (n)nạn phá rừng; volunteer (n)tình nguyện viên; dynamite (n)thuốc nổ

rubbish (n) rác thải; nonsense (n) sự vô nghĩa; prevent (v) ngăn chặn; reason: lí do

natural resources (n) tài nguyên thiên nhiên; protect (v) bảo vệ; plastic (adj) nhựa

responsible : có trách nhiệm; fence (n) hàng rào = hedge (n); complain(v) phàn nàn

provide someone with something # provide something for someone ( cung cấp )

BỒI DƯỠNG IOE 6/ 2

LÀM BÀI TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG CÁC CÂU SAU

Can you wait _ _ _ me ? I`m doing my homework at the moment.

(nice / uncle / office / distance )

I`m very thirsty. I need (many / a lot of / a few / few ) water now.

My mother is fond of _ _ _ _ _ _ _ fashion magazines.

Does she tell ( to you / you / your / for you ) the story about her family ?

Thank you _ _ _ helping me with this homework.

Our school _ _ _ six floors.

Mai wants to _ _ a singer. She can sing ( beauty / beautiful / beautifully ).

Odd one out ( best / worst / least / less ).

_ _ _ _ do you have Math ? - Every Monday and Thursday

I don`t like history _ _ _ _ _ _ _ it`s very difficult.

I like travelling around the _ _ _ _ _ .

Mr. Nam often _ _ _ _ _ _ _ to work by motorbike.

He practices ( play / playing / to play / to playing ) the piano every afternoon.

My daughter enjoys ( listening / listen / listens / to listen ) to music.

Odd one out ( where / white / what / who )

These are ( we / our / us/ ours ) cats.

All his books are _ _ the shelf over there.

Mai has _ _ toys in her room.

Could you tell me how ( get /getting /to get /to getting ) to Hoa Binh hospital?

( busy / uncle / tub

Bình luận về luyện thi IOE (7). Hướng dẫn luyện thi IOE

Phần mềm luyện thi IOE có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: File Word. luyện thi IOE được tải về hoàn toàn miễn phí. PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho luyện thi IOE . Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm luyện thi IOE này để được thông tin rõ ràng hơn.

Sponsored links:

Tìm thêm: luyện thi ioe, download luyện thi ioe, download luyện thi ioe free, free luyện thi ioe download, luyện thi ioe, ioe, thi ioe, tiếng anh ioe, tiếng anh ioe lớp 9, tiếng anh ioe thcs, .

Giao diện luyện thi IOE - Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS

luyện thi IOE - Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS
luyện thi IOE - Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS

Hướng dẫn sử dụng luyện thi IOE ? [Edit]

Mục này giúp người dùng chia sẻ cách sử dụng phần mềm luyện thi IOE . Bạn có thể chia sẻ hướng dẫn của bạn về luyện thi IOE bằng cách bấm vào liên kết [Edit] ở trên.

Hiện tại chưa có ai chia sẻ!

Thảo luận về "luyện thi IOE " (7).

Bởi: Như Ngố | 21.3.2014 20:17:05
Hay :'h có vẻ thích ^^ thêm nhìu nhìu đuê :'p
Bởi: Tuyết Trinh | 13.3.2014 15:07:18
mình tải không được phần mềm này. Giúp mình với. Thanks.
Bởi: Chang Min | 11.2.2014 21:13:08
hì. hôm trước tớ thi ioe huyện đk có 1240 điểm thôi ạ. nhưng vẫn pải thi tỉnh. k bít làm nào để ôn nứa.
Bởi: thao | 12.1.2014 10:31:22
hay lam. hom no tui thi cap huyen dc co 760 diem . ve ma bi co cho an chui . that da doi .
Bởi: votuanviet | 8.1.2014 20:05:14
derenluyenkienthucioetrongmang.
Bởi: Ho Xuan Phuong | 6.8.2013 07:23:58
xin chi cho cach dow phan mem
Bởi: nguyen hoang | 6.8.2013 07:07:38
codao duoc phan mem deo dau

Xem tất cả các thảo luận về phần mềm luyện thi IOE trên trang mới

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

Wubi 2.73 (3).
By: Chien | Time: Oct 02, 2014 09:13:02
Phan mem Ubuntu rat de su dung, toi muon cai dat de su dung
Wubi 2.73 (3).
By: Chien | Time: Oct 02, 2014 09:11:36
Phan mem Ubuntu rat de su dung, toi muon cai dat de su dung
Wubi 2.73 (3).
By: Chien | Time: Oct 02, 2014 09:09:20
Toi rat muon su dung phan mem Ubuntu
Soukoban (4).
By: Dinh Tran Bao Linh. | Time: Oct 01, 2014 21:17:00
toi rat muon choi tro troi nay. de giai tri tue
BlazingTools Perfect Keylogger 1.68 - là một phần mềm (1).
By: dat | Time: Oct 01, 2014 18:06:46
smtp server thu cai nay cung khong thanh cong vay
Mario (110).
By: dat | Time: Oct 01, 2014 16:39:43
kjihgfdfdfdggfdđffdss
Thiệp mời đám cưới (1).
By: BongHoa.com.vn | Time: Oct 01, 2014 16:33:23
dieu tai duocgfdchhdddhdthdthdt
MP3 Keyshifter 3.3 (1).
By: Nguyễn Minh Phương | Time: Oct 01, 2014 15:39:10
sao mình hạ tone rồi mà ko lưu lại đc là sao vậy ?
Mario (110).
By: Phu | Time: Oct 01, 2014 14:51:24
toikhongbietcachtaichuongtrinhmarioaichigiumtoidi
LotusVina 2014 (1).
By: nguyễn thị Quyên | Time: Oct 01, 2014 14:39:47
tôi tải phần mềm về máy nhưng khong cài được

Phần mềm tương tự

Đề thi Tiếng Anh IOE Lớp 10 vòng 18 (97) - Luyện thi IOE trên mạng 2013 - 2014.Đề thi tiếng anh IOE Lớp 5 Vòng 14 (77) - Luyện thi IOE trên internet 2013 - 2014.Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 20 (47) - Giải đề thi IOE trên mạng.Đề thi tiếng anh IOE Lớp 5 Vòng 12 (31) - Luyện thi IOE trên mạng.Đề thi tiếng anh IOE Lớp 5 Vòng 13 (36) - Luyện thi IOE trên internet.Luyen thi chung chi xe may for Android 1.6 (38) - Luyện thi chứng chỉ xe máy.Đề luyện thi IOE, vòng thi cấp huyện bảng A (805) - Đề thi tiếng anh trên mạng.IOE for iOS 1.1 (185) - Hỗ trợ cuộc thi tiếng Anh trực tuyến IOE.IOE for Android 1.0.3 (381) - Ứng dụng Luyện thi tiếng anh IOE trên Android.Đề Thi IOE lớp 9 vòng 13 (21) - Thi tiếng anh trên mạng.Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 10 vòng 3 (13) - Tài liệu ôn thi Violympic lớp 10 năm 2013 - 2014.Đề thi Tiếng Anh IOE Lớp 9 vòng 21 (119) - Luyện thi trên mạng - Năm 2013.Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 10 vòng 10 (30) - Tài liệu luyện thi Violympic 2013 - 2014.Đề thi Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 (78) - Luyện thi IOE trên mạng năm 2013 - 2014.Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 10 vòng 7 (47) - Luyện thi Violympic trên mạng năm 2013 - 2014.

Phần mềm ngẫu nhiên.

 • Mẫu điều lệ công ty cổ phần - Biểu mẫu doanh nghiệp (29).

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----***---- MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ( tên công ty) - Điều lệ này được soạn ..

 • Tabbles 3.1.2 - Quản lý tập tin và thư mục (7).

  abbles là một khái niệm ban đầu và ứng dụng khá hữu ích để quản lý các tập tin và thư mục của bạn, để tổ chức cho họ mà không cần phải di chuyển ..

 • SoftPerfect RAM Disk 3.4.6 - Lưu trữ dữ liệu (4).

  SoftPerfect RAM Disk có khả năng tạo ổ đĩa ảo có thể lưu trữ dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ hệ thống, chứ không phải là ổ đĩa cứng, với tất cả ..

 • LinkCollector 4.6.9 - Phần mềm lưu giữ bookmark (5).

  Quản lý bookmark để tạo ra bộ sưu tập bookmark của riêng cá nhân của bạn mà không phụ thuộc vào các trình duyệt. Chương trình này có thể quản lý, tổ ..

 • WallSwitch 1.2.5 - Ứng dụng hình nền (7).

  WallSwitch là một ứng dụng phần mềm quy mô nhỏ nhằm vào những người dùng muốn thay đổi hình nền của họ một cách thường xuyên. Sau khi khởi tạo, bạn ..

 • Metatogger 5.2.1.0 - Quản lý bộ sưu tập nhạc (4).

  MetatOGGer là một ứng dụng phần mềm toàn diện được thiết kế để quản lý bộ sưu tập nhạc của bạn khi nói đến việc gắn thẻ, đổi tên và tổ chức ..

 • Photo Calendar Creator 7.31 - Phần mềm thiết kế lịch từ ảnh cá nhân (22).

  Với Photo Calendar Creator, bạn có thể dễ dàng thiết kế và lịch in tại nhà. Phần mềm này cung cấp các mẫu khác nhau để bạn có thể thiết kế tường, bàn, ..

 • Eleven for Skype 5.0.0.12 - Ứng dụng cuộc gọi cho Skype (6).

  Eleven là một phần hữu ích và trực quan của phần mềm được tạo ra để cung cấp cho bạn khả năng nắm bắt các cuộc gọi âm thanh bạn thực hiện trên Skype, ..

 • SliQ Invoicing Plus 4.4.4.0 - Thiết kế mẫu hóa đơn (8).

  SliQ Invoicing Plus là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp được xây dựng đặc biệt để giúp bạn tạo ra hoá đơn chất lượng cao sử dụng các mẫu khác nhau ..

 • Cppcheck Portable 1.66 - Ứng dụng phần mềm (5).

  Cppcheck Porable là một công cụ phần mềm được phát triển để cung cấp các phân tích tĩnh của C hoặc C ++. Công cụ này là đối tác di động của Cppcheck, ..

 • SmartSHOW ЗD 4.0 - Phần mềm trình chiếu ảnh chuyên nghiêp (36).

  - Tạo trình diễn động với bất kỳ số lượng hình ảnh - Áp dụng quá trình chuyển đổi phong cách và hiệu ứng hình ảnh bắt mắt - Tạo trình diễn ảnh ..

 • Pointstone System Cleaner 7.57 - Phần mềm dọn dẹp máy tính (9).

  System Cleaner là phần mềm dọn dẹp máy tính và cải thiện khả năng hoạt động có thể giúp máy tính của bạn luôn chạy như khi mới mua. Máy tính của bạn ..

 • CallClerk 5.5.3 - Ứng dụng quản lý cuộc gọi (9).

  CallClerk là một ứng dụng tạo ra được máy trả lời kỹ thuật số của bạn và đăng nhập cuộc gọi được báo cáo bởi modem của máy tính hoặc mạng máy ..

 • VIPRE Password Vault 1.0.0.5 - Phần mềm lưu trữ và quản lý mật khẩu (25).

  Quản lý mật khẩu của bạn một cách dễ dàng và an toàn. VIPRE Password Vault là một cách nhanh chóng và dễ dàng để an toàn quản lý tất cả các mật khẩu ..

 • Bài tập phát hiện lỗi sai Tiếng Anh - Chuyên đề ôn luyện Tiếng Anh (33).

  Indentify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. EXERCISE 1 1. The earth is the only planet with a large number of oxygen in its ..

 • Mẫu hợp đồng cộng tác viên - Biểu mẫu hợp đồng lao động (19).

  Tên đơn vị: .......................... Số: ....................................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ..

 • Jihosoft Android Phone Recovery 1.5.2 - Phần mềm khôi phục dữ liệu trong Android (11).

  Những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với thiết bị Android của bạn. Kết quả, điều này sẽ gây ra tình trạng đánh mất dữ liệu quan ..

 • Panda Antivirus Pro 2015 - Phần mềm diệt virus toàn diện (11).

  Lợi ích chính: - Bảo vệ thời gian thực chống lại tất cả các loại mối đe dọa đã biết và chưa biết. - Giữ các tin tặc và những kẻ xâm nhập ngoài ..

 • PhoneClean 3.4.0 - Phần mềm dọn dẹp trên thiết bị iOS (40).

  Phần mềm PhoneClean để làm sạch các tập tin rác, dữ liệu nhạy cảm và tư nhân cũng như các tập tin vô ích khác trên iPhone, iPad và iPod touch của bạn. Cách ..

 • Business Card Maker 8.0 - Phần mềm thiết kế card độc đáo (11).

  Business Card Maker là phần mềm làm thiệp đã được thiết kế cho những ai cần thẻ kinh doanh chuyên nghiệp hoặc phù hiệu nhưng không muốn chi tiền cho các nhà ..

Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 116.102.38.228, request_method: POST, time: 02 October, 2014 11:27:06 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com