Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013.

Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013 - Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp.

Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Sponsored links:

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp có thể chạy ổn định trên nền tảng, hoặc hệ điều hành: Platform/OS: Tài Liệu

Download Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013 Giấy phép sử dụng: Miễn phí

Thông tin từ nhà phát triển phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm có 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Ngày thi: 27/6/2012

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

I. LISTENING: (2,0 marks)

A. Listen to the CD player three times. There is a pause after each time you listen. Write “T” if the statement is true and “F” if the statement is false: (1,0m)

Statements

True

False

1. It will be a dry and windy day in Sydney today.

2. Tokyo will be a low of sixteen and a high of twenty two.

3. London will be very cold with a low of three and a high of seven.

4. Bangkok will be warm and dry

5. In Paris it will be cold and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

B. Listen to the CD player three times. There is a pause after each time you listen. Circle the best answer for each sentence: (1,0m)

1. How far is it from Rome to the sea?

A. 2 kms B. 12 kms C. 20 kms D. 22 kms

2. What is the weather like?

A. mild and sunny B. humid and sunny C. mild and cool D. hot and sunny

3. What are the restaurants like?

A. terrible B. sensational C. delicious D. beautiful

4. What is the historic center of the city like?

A. large B. long C. small D. short

5. How can you get around the center of Rome?

A. by bus B. by taxi C. by bike D. on foot

II. READING: (2,0 marks)

A. Read the passage carefully, then circle the best answer: (1,0 m)

Coal, oil and natural gas supply modern civilization with most of its power. However, not only are supplies of these fuels limited, but they are a major source of pollution. Therefore, it’s important to improve, explore and develop such alternatives energy sources as nuclear, water, solar and wind power. Each of these alternatives, however, has advantages and disadvantages.

Nuclear power plants efficiently produce large amounts of electricity without polluting the atmosphere; however, they are costly to build and maintain, and they create the difficult problem of what to do with nuclear waste. Hydroelectric power is inexpensive and environmentally safe, but impractical for communities located far from moving water. Wind power is a pollution – free source of renewable energy but it can’t be used in many parts of the world where there is insufficient wind. Solar power is renewable, it does not cause pollution and it does not add the earth’s heat load. However, it is difficult to collect and store. Solar power also requires expensive equipment.

Every source of energy has its disadvantages. One way to minimize them is to use less energy. Conservation efforts coupled with renewable energy resources will ensure supplies of clean, affordable energy for humanity’s future.

1. Coal, oil and natural gas .........................

A. are very great in amount B. will never be used up

C. are a major source of pollution D. supply some of its power

2. Nuclear power plants ............................

A. are difficult to build B. pollute the atmosphere

C. are very cheap to maintain D. create the problem of nuclear waste

3. Wind power .........................................

A. can not be used in places where there is insufficient wind

B. is completely used up

C. is a source of pollution

D. can not replace itself

4. What is the advantage of these alternatives?

A. They are non – renewable forms of energy.

B. They are environmentally friendly energy sources.

C. They are all very practical.

D. They are inexpensive to exploit.

5. From the passage, it can be inferred that to solve our energy problem ...............................

A. we will have to stop using many of our modern conveniences

B. scientists will have to find one major source of nonpolluting energy

C. scientists will have to find ways to increase our supplies of coal, oil and gas

D. a combination of conservation and invention will be needed

B. Fill in each blank with one suitable word from the box: ( 1,0 m)

well known played appear really workmen enjoyed celebrated hold

The one hundredth anniversary of football was (0) celebrated in 1963, but the game is (1)……..........................… much older. In fact, games with a ball were (2) ……………....……… hundreds of years ago. At first, they were (3)…............................…… in the squares and streets of cities and villages. People in those days (4) …........................……… their ball games and were as excited about a game as we do now. Young (5) …..........................……… used to leave their work to take part in the game.

Bình luận về Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp (1). Hướng dẫn Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp

Phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Tài Liệu. Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp được tải về hoàn toàn miễn phí. PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp . Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp này để được thông tin rõ ràng hơn.

Sponsored links:

Tìm thêm: đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp, download đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp, download đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp free, free đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp download, đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, tải đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, đề thi vào lớp 10 tỉnh đồng tháp, đề thi vào lớp 10 chuyên tiếng anh, hóa học lớp 10, thi môn tiếng anh, đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh, thi tuyển sinh lớp 10, chuyên tiếng anh, chuyên anh văn, .

Giao diện Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013
Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Hướng dẫn sử dụng Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp ? [Edit]

Mục này giúp người dùng chia sẻ cách sử dụng phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp . Bạn có thể chia sẻ hướng dẫn của bạn về Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp bằng cách bấm vào liên kết [Edit] ở trên.

Hiện tại chưa có ai chia sẻ!

Thảo luận về "Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp " (1).

Bởi: ng dung | 15.10.2013 20:10:00
có đề toan kg mọi người

Xem tất cả các thảo luận về phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp trên trang mới

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

DRS Manager 1.2.0 (1).
By: Quoc Tuan | Time: Sep 04, 2015 09:56:18
đây là bản miễn phí hay chỉ là dùng thử giới hạn thời gian. chi toàn thấy bản dùng thử thôi mà
Gigabyte GA-H97M-HD3 (rev. 1.0) Intel Chipset Driver 10.0.13 (1).
By: cao nguyên vinh | Time: Sep 04, 2015 08:21:36
mình cài win server 2003 và 2008 trên main giga GA-H97M-D3H. nhưng trong đĩa driver đi kèm theo main chỉ có driver của Win 7, 8, mình đã tìm trên mạng nhưng không download đư
LogicCircuit 2.14.03.03 (1).
By: cuong | Time: Sep 03, 2015 19:52:56
lam sao copy các mạch đã về dán vào word. ban chi giup minh voi cam on nhieu
HP LaserJet 1200 Series PCL 6 4.3.2.96 (6).
By: nguyen tien dũng | Time: Sep 03, 2015 15:56:55
tôi đang dùng windows7 32bit không driver máy in hp laserjet 1200 series phải kiếm ở đâu mong các bạn chỉ dùm
DiskGetor Data Recovery - phần mềm khôi phục dữ li (1).
By: hoang | Time: Sep 03, 2015 13:00:03
cho minh hoi gio muon lay key thi nhu the nao?
Mario (421).
By: tai nghuyen | Time: Aug 31, 2015 21:21:29
tôi rất thích mục này tôi muốn tải về máy của tôi
ViOlympic offline 1.0 (47).
By: cuong | Time: Aug 31, 2015 14:19:11
tải được rồi hi hi khí lực đôi lúc chàng tài được và chẳng có gì sai sót cả mà khi tôi lớn chuyện đó thì chẳng liên quan và đôi lúc có kẻ chuyên dso sa
ViOlympic offline 1.0 (47).
By: nguyen manh cuong | Time: Aug 31, 2015 14:15:39
chẳng tải được đánh vậy
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế 239 câu (10).
By: tran thi lien | Time: Aug 29, 2015 16:53:24
cho mình xin đáp án của 239 câu hỏi trắc nghiệm KTQT
Mario (421).
By: sssssssssssssss | Time: Aug 29, 2015 10:50:12
'''''''''''''''''''''''''''''

Phần mềm tương tự

ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 8 (975) - Tài liệu học tập cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT.ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 6 (162) - Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT.Bộ đề thi thử TN THPT năm 2014 (44) - Tài liệu thi tốt nghiệp THPT.Đề và đáp án thi THPT các môn năm 2007 (16) - Ôn thi tốt nghiệp THPT.ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 2 (271) - Tài liệu và đáp án thi thử môn văn trường THPT LƯƠNG VĂN CHÁNH.Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT (1,056) - Cần làm gì để được thi lại tốt nghiệp THPT.Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (102) - Bộ đề thi thử TN THPT năm 2014.Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh (33) - Tổng hợp đề thi thử TN THPT năm 2013.Đề thi và đáp án môn Sinh TN THPT 2014 (72) - Đáp án đề thi TN THPT.30 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2014 (64) - Ôn thi tốt nghiệp THPT.Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (23) - Thi tốt nghiệp THPT.Đề thi sinh học tốt nghiệp THPT 2011 (210) - Tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh THPT.200 đề thi môn toán vào trường THPT (152) - Đề thi vào trường chuyên THPT môn Toán.Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2013 (72) - Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn.Đề thi ĐH của trường THPT Lương Thế Vinh (251) - Bộ đề thi thử ĐH chuyên tỉnh Đồng Nai.

Phần mềm ngẫu nhiên.

 • Nhãn chèn CD - Template Nhãn chèn CD (20).

  Tạo nhãn chèn cho bất kỳ CD nào mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng mẫu chèn CD trắng đen này. Phiên bản nhãn chèn CD này có các hướng dẫn thực ..

 • Thiệp chúc mừng ngày lễ - Template Thiệp chúc mừng ngày lễ (125).

  Tạo thiệp mời để chuyển tải thông điệp của bạn bằng mẫu thiệp chúc mừng truyền thống nhưng vẫn hiện đại này. Bạn cũng có thể dùng ..

 • Phiếu ghi chú - Template Phiếu ghi chú (13).

  Có thể sử dụng mẫu phiếu ghi chú trống này để cảm ơn khách hàng, hoặc tùy chỉnh cho bất kỳ thư nào khác bạn muốn gửi. Thay đổi diện mạo bằng cách ..

 • Đầu đề thư - Template Đầu đề thư (9).

  Dùng mẫu đầu đề thư này để tạo mẫu nền thư cá nhân cho một bức thư có giao diện tươi mới trong khi email không thực hiện được như thế. ..

 • Danh thiếp chân dung - Template Danh thiếp chân dung (10).

  Tùy chỉnh danh thiếp của bạn với thiết kế chân dung hiện đại và tươi sáng này. Mẫu có màu đỏ trên nền trắng này in tờ thiếp 3,5" x 2" thành các ..

 • Danh thiếp phong cảnh - Template Danh thiếp phong cảnh (18).

  Tùy chỉnh danh thiếp của chính bạn với thiết kế phong cảnh hiện đại và tươi sáng này. Mẫu có màu đỏ trên nền trắng này in tờ thiếp 3,5" x 2" ..

 • Danh thiếp màu lục - Template Danh thiếp Màu lục (57).

  Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ với danh thiếp có thể tùy chỉnh sinh động và hiện đại này. Mẫu thiết kế màu lục trên nền trắng cung cấp ..

 • Danh thiếp không thời gian - Template danh thiếp không thời gian (32).

  Các danh thiếp theo chiều dọc hoặc cao này bao gồm hướng dẫn để dễ dàng tùy chỉnh. Tạo 10 danh thiếp với khổ 8,5" x 11" trên mỗi tờ giấy. Phù ..

 • Thư kinh doanh - Template Thư kinh doanh (30).

  Sử dụng mẫu thiết kế tiêu đề thư hiện đại và danh thiếp phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ hoặc mẫu nền thư cá nhân của bạn. Bạn không thích những màu ..

 • Sách công thức nấu ăn gia đình - Template Sách công thức nấu ăn gia đình (149).

  Đưa công thức nấu ăn hay nhất của gia đình bạn vào cuốn sách dạy nấu ăn đầy phong cách. Mẫu này cung cấp các tham chiếu từ điển vui tươi và phong ..

 • Bưu ảnh cho sự kiện - Template Bưu ảnh cho sự kiện (16).

  Hãy dùng mẫu bưu ảnh bắt mắt này để thông báo về đợt giảm giá, khai trương hay sự kiện của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Cá nhân hóa mẫu này cho ..

 • Bảng chấm công nhân viên - Template Bảng chấm công nhân viên (234).

  Công cụ theo dõi trực quan này sẽ cho phép bạn nhanh chóng theo dõi ngày công của từng nhân viên. Phù hợp với Microsoft Excel 2013 .

 • Trình theo dõi tín chỉ đại học - Template Trình theo dõi tín chỉ đại học (4).

  Dùng mẫu này để theo dõi các tín chỉ của trường đại học của mình để đảm bảo bạn tốt nghiệp đúng thời hạn. Chỉ đơn giản nhập thông tin ..

 • Trang đăng ký thể thao - Template Trang đăng ký thể thao (4).

  In hoặc phân phát trang đăng ký thể thao này theo phương thức điện tử. Thật dễ dàng tùy chỉnh và trông thật đẹp. Thậm chí bạn có thể thêm logo trường ..

 • Theo dõi điểm của sinh viên - Template Theo dõi điểm của sinh viên (5).

  Theo dõi điểm của bạn và điểm trung bình cộng với mẫu hữu ích này. Nhập điểm số của bạn vào tab trình theo dõi và Excel sẽ tính toán thành tích ..

 • Tóm tắt giá trị ròng - Template Tóm tắt giá trị ròng (7).

  Bạn từng muốn biết giá trị của mình là bao nhiêu? Mẫu dễ sử dụng này sẽ tính cho bạn. Chỉ cần nhập tài sản có và tài sản nợ của bạn và xem kết ..

 • Công cụ theo dõi rèn luyện sức khỏe - Template Công cụ theo dõi rèn luyện sức khỏe (7).

  Mẫu Excel này được sử dụng để theo dõi và lập biểu đồ cho số đo, cân nặng và chỉ số khối cơ thể BMI . Chỉ cần nhập dữ liệu vào tab dữ liệu ..

 • Giá trị tài sản ròng cá nhân - Template Giá trị tài sản ròng cá nhân (8).

  Bạn có thể tính tài sản ròng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng mẫu đơn giản và thanh lịch này. Phù hợp với Microsoft Excel ..

 • Ngân sách gia đình nửa tháng - Template Ngân sách gia đình nửa tháng (15).

  Nếu bạn được trả lương hai lần một tháng, mẫu này là dành cho bạn. Giúp bạn theo dõi các khoản thu nhập và chi phí . Rất nhiều chức năng và tính năng ..

 • Sơ đồ tổ chức - Template Sơ đồ tổ chức (118).

  Mẫu này cung cấp ví dụ về các dạng sơ đồ tổ chức khác nhau. Dùng mẫu này để biết được có thể làm những gì trong Excel bao gồm khả năng hoán đổi ..

Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.144, request_method: POST, time: 04 September, 2015 05:03:35 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com