Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013.

Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013 - Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp.

Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Sponsored links:

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp có thể chạy ổn định trên nền tảng, hoặc hệ điều hành: Platform/OS: Tài Liệu

Download Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013 Giấy phép sử dụng: Miễn phí

Thông tin từ nhà phát triển phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm có 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Ngày thi: 27/6/2012

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

I. LISTENING: (2,0 marks)

A. Listen to the CD player three times. There is a pause after each time you listen. Write “T” if the statement is true and “F” if the statement is false: (1,0m)

Statements

True

False

1. It will be a dry and windy day in Sydney today.

2. Tokyo will be a low of sixteen and a high of twenty two.

3. London will be very cold with a low of three and a high of seven.

4. Bangkok will be warm and dry

5. In Paris it will be cold and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

B. Listen to the CD player three times. There is a pause after each time you listen. Circle the best answer for each sentence: (1,0m)

1. How far is it from Rome to the sea?

A. 2 kms B. 12 kms C. 20 kms D. 22 kms

2. What is the weather like?

A. mild and sunny B. humid and sunny C. mild and cool D. hot and sunny

3. What are the restaurants like?

A. terrible B. sensational C. delicious D. beautiful

4. What is the historic center of the city like?

A. large B. long C. small D. short

5. How can you get around the center of Rome?

A. by bus B. by taxi C. by bike D. on foot

II. READING: (2,0 marks)

A. Read the passage carefully, then circle the best answer: (1,0 m)

Coal, oil and natural gas supply modern civilization with most of its power. However, not only are supplies of these fuels limited, but they are a major source of pollution. Therefore, it’s important to improve, explore and develop such alternatives energy sources as nuclear, water, solar and wind power. Each of these alternatives, however, has advantages and disadvantages.

Nuclear power plants efficiently produce large amounts of electricity without polluting the atmosphere; however, they are costly to build and maintain, and they create the difficult problem of what to do with nuclear waste. Hydroelectric power is inexpensive and environmentally safe, but impractical for communities located far from moving water. Wind power is a pollution – free source of renewable energy but it can’t be used in many parts of the world where there is insufficient wind. Solar power is renewable, it does not cause pollution and it does not add the earth’s heat load. However, it is difficult to collect and store. Solar power also requires expensive equipment.

Every source of energy has its disadvantages. One way to minimize them is to use less energy. Conservation efforts coupled with renewable energy resources will ensure supplies of clean, affordable energy for humanity’s future.

1. Coal, oil and natural gas .........................

A. are very great in amount B. will never be used up

C. are a major source of pollution D. supply some of its power

2. Nuclear power plants ............................

A. are difficult to build B. pollute the atmosphere

C. are very cheap to maintain D. create the problem of nuclear waste

3. Wind power .........................................

A. can not be used in places where there is insufficient wind

B. is completely used up

C. is a source of pollution

D. can not replace itself

4. What is the advantage of these alternatives?

A. They are non – renewable forms of energy.

B. They are environmentally friendly energy sources.

C. They are all very practical.

D. They are inexpensive to exploit.

5. From the passage, it can be inferred that to solve our energy problem ...............................

A. we will have to stop using many of our modern conveniences

B. scientists will have to find one major source of nonpolluting energy

C. scientists will have to find ways to increase our supplies of coal, oil and gas

D. a combination of conservation and invention will be needed

B. Fill in each blank with one suitable word from the box: ( 1,0 m)

well known played appear really workmen enjoyed celebrated hold

The one hundredth anniversary of football was (0) celebrated in 1963, but the game is (1)……..........................… much older. In fact, games with a ball were (2) ……………....……… hundreds of years ago. At first, they were (3)…............................…… in the squares and streets of cities and villages. People in those days (4) …........................……… their ball games and were as excited about a game as we do now. Young (5) …..........................……… used to leave their work to take part in the game.

Bình luận về Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp (1). Hướng dẫn Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp

Phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Tài Liệu. Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp được tải về hoàn toàn miễn phí. PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp . Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp này để được thông tin rõ ràng hơn.

Sponsored links:

Tìm thêm: đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp, download đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp, download đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp free, free đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp download, đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, tải đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, đề thi vào lớp 10 tỉnh đồng tháp, đề thi vào lớp 10 chuyên tiếng anh, hóa học lớp 10, thi môn tiếng anh, đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh, thi tuyển sinh lớp 10, chuyên tiếng anh, chuyên anh văn, .

Giao diện Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013
Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Hướng dẫn sử dụng Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp ? [Edit]

Mục này giúp người dùng chia sẻ cách sử dụng phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp . Bạn có thể chia sẻ hướng dẫn của bạn về Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp bằng cách bấm vào liên kết [Edit] ở trên.

Hiện tại chưa có ai chia sẻ!

Thảo luận về "Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp " (1).

Bởi: ng dung | 15.10.2013 20:10:00
có đề toan kg mọi người

Xem tất cả các thảo luận về phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp trên trang mới

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

Mario (333).
By: lan trâm | Time: Dec 21, 2014 13:15:44
tập đánh 10 ngón tay
ZenMate for Chrome (2).
By: minhnghia | Time: Dec 21, 2014 08:48:24
em thấy nó cứ bảo là zenmate nó có thể là phần mềm nghe lén... có phải thế không anh!
FExplorer 1.17 - phần mềm khôi phục lại tin nhắn (84).
By: Thành | Time: Dec 20, 2014 16:18:51
tôi dùng máy nokia 206 tại sao tôi tải file này trên điện thoại thì khi tải về lại ghi là điện thoại không hộ trợ kiểu file này
Mario (333).
By: Le hoa binh | Time: Dec 20, 2014 14:51:03
phan mem mario chac chan se rat hay day!
Mario (333).
By: Ngân | Time: Dec 20, 2014 14:26:12
làm sao để tải phần mềm mario về máy
Mario (333).
By: Ngân | Time: Dec 20, 2014 14:22:57
làm sao để tải phần mềm mario về máy
Mario (333).
By: NHI | Time: Dec 20, 2014 13:59:41
TOI MUON TAI PHAN MEM MARIO VE LOPTOP CUA TOI MAU LEN NHE
Winx Club (97).
By: khanh linh | Time: Dec 20, 2014 11:14:11
em thấy ai cũng đẹp và dịu dàng như chị bloom như chị tacna nhưng em lại rất thích chị flora chị ấy là tiên nữ của thiên nhiên chỉ ấy trung tính với em em c
Mario (333).
By: mỹ uyên | Time: Dec 20, 2014 11:09:52
mario đã giúp chúng ta biết về gõ chữ.
Chinese Toolbox READER (1).
By: minh phu | Time: Dec 19, 2014 18:13:28
tại sao tôi tải về cài rồi mà không sử dụng đuơc ?

Phần mềm tương tự

ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 8 (765) - Tài liệu học tập cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT.ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 6 (128) - Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT.Bộ đề thi thử TN THPT năm 2014 (13) - Tài liệu thi tốt nghiệp THPT.Đề và đáp án thi THPT các môn năm 2007 (12) - Ôn thi tốt nghiệp THPT.ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 2 (196) - Tài liệu và đáp án thi thử môn văn trường THPT LƯƠNG VĂN CHÁNH.Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT (565) - Cần làm gì để được thi lại tốt nghiệp THPT.Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (49) - Bộ đề thi thử TN THPT năm 2014.Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh (23) - Tổng hợp đề thi thử TN THPT năm 2013.Đề thi và đáp án môn Sinh TN THPT 2014 (45) - Đáp án đề thi TN THPT.30 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2014 (36) - Ôn thi tốt nghiệp THPT.Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (15) - Thi tốt nghiệp THPT.Đề thi sinh học tốt nghiệp THPT 2011 (80) - Tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh THPT.200 đề thi môn toán vào trường THPT (94) - Đề thi vào trường chuyên THPT môn Toán.Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2013 (63) - Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn.Đề thi ĐH của trường THPT Lương Thế Vinh (163) - Bộ đề thi thử ĐH chuyên tỉnh Đồng Nai.

Phần mềm ngẫu nhiên.

 • Tidy Start Menu - chương trình và tiện ích trên hệ (27).

  Nếu bạn có nhiều chương trình và tiện ích trên hệ thống XP, chắc chắn bạn sẽ gặp phải sự lộn xộn. Khi cài đặt các chương trình hay các tiện ích ..

 • OhCrypt - dễ dàng mã hóa và giải mã các file (14).

  OhCrypt cho phép bạn dễ dàng mã hóa và giải mã các file bằng cách sử dụng các thuật toán thông dụng, ví như AES, Blowfish và Triple DES. Với OhCrypt, bạn có ..

 • ICQ 7.5 - chương trình chat được sử dụng rất nh (86).

  ICQ 7.5 là chương trình chat được sử dụng rất nhiều trên thế giới. Với ICQ, bạn có thể trò chuyện với bạn bè, tìm kiếm những người cùng sở thích. ..

 • JOC Master Shutdown - cho phép bạn tự động tắt má (50).

  JOC Master Shutdown là công cụ tiện ích cho phép bạn tự động tắt máy tính của mình, máy tính điều khiển tử xa hoặc một LAN domain.   Các tính năng ..

 • Instantbird - chương trình mới cho phép bạn cùng m (110).

  Chắc hẳn nhiều bạn đang sở hữu trong tay nhiều tài khoản tán gẫu như Yahoo! Messenger, AOL Instants Messenger, ICQ, MSN – Hotmail, Google Talk... Và việc cài đặt ..

 • Palringo for Windows (19).

  Palringo 2.6.3 là một phần mềm không phải là mới nhưng xin giới thiệu lại cho các bạn một tiện ích chat với nhiều tài khoản, mặc dù miễn phí nhưng có ..

 • WizKey - là công cụ nâng cấp bàn phím (13).

  WizKey là công cụ nâng cấp bàn phím, giúp việc gõ các ký tự được nhấn mạnh hoặc các ký tự đặc biệt khác dễ dàng hơn. Các ký tự thông dụng nhất có ..

 • Skype Launcher - công cụ để tự động đăng nhập (152).

  Skype Launcher là một công cụ để tự động đăng nhập trong nhiều tài khoản Skype chỉ với một cú click. Nó sẽ tự động phát hiện tài khoản đã đăng ký ..

 • Trillian for Mac - cho phép bạn login bằng nhiều nick (21).

  Trillian for Mac cho phép bạn login bằng nhiều nick trên cùng một cửa sổ, đồng thời cũng cho phép bạn chat được một lúc với các tài khoản của AIM, ICQ, MSN, ..

 • Yahoo Messenger 11 (179).

  Nhu cầu sử dụng các công cụ chat đang giảm dần do sự nở rộ của các nền tảng xã hội với khả năng cập nhật tức thì. Do đó, Yahoo chọn con đường ..

 • TreeDBNotes Pro - là phần mềm quản lý thông tin cá (18).

  TreedBNotes Pro là phần mềm quản lý thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và xử lý word. TreedBNotes Pro cũng bao gồm tính năng nhắc nhở và thông báo, cùng với mật ..

 • Skype Portable (169).

  Skype Portable 5.3.0.120 là sản phẩm tuyệt tác kế tiếp từ những người mang đến cho bạn chương trình KaZaA. Cũng như KaZaA, Skype sử dụng công nghệ chia sẻ ..

 • TopNotes - chức năng lưu ghi chú thông thường (13).

  Hiện nay, không khó để bạn tìm kiếm một phần mềm ghi chú. Điều này thực sự tiện ích bởi có rất nhiều việc cần phải ghi lại hàng ngày. TopNotes của ..

 • STDU Converter 2.0.9 - Chuyển đổi định dạng TIFF sang PDF (288).

  STDU Converter sẽ giúp bạn chuyển đổi các định dạng DjVu, TIFF, DCX và Comic Book Archive (CBR hay cbz) sang định dạng PDF chỉ với hai cú nhấp chuột. Bạn chỉ cần ..

 • Instantbird Portable (27).

  Chắc hẳn nhiều bạn đang sở hữu trong tay nhiều tài khoản tán gẫu như Yahoo! Messenger, AOL Instants Messenger, ICQ, MSN – Hotmail, Google Talk... Và việc cài đặt ..

 • Magnifying Glass - giúp tạo một màn hình desktop gư (90).

  Phần mềm này sẽ giúp tạo một màn hình desktop gương phóng đại để bạn có thể xem văn bản hoặc ảnh dễ dàng. Magnifying Glass sẽ tạo một icon khay hệ ..

 • Pamela for Skype - Basic Version (15).

  Pamela for Skype Basic version 4.7.0.90 là một tiện ích chat được sử dụng rộng rãi và là một trợ lý của Skype. Pamela trả lời những cuộc gọi và những ..

 • iTunesFS for Mac - có thể sao lưu dễ dàng hơn (6).

  iTunesFS cho phép bạn có thể mount cơ sở dữ liệu của iTunes và tất cả các dữ liệu trên iPod thành một file hệ thống. Các album, tác fiar và danh sách chơi ..

 • Miranda IM (Windows 95/98/Me) - chương trình chat, gửi (9).

  Miranda IM 0.9.22 là một chương trình chat, gửi tin IM trực quan. Miranda IM được thiết kế nhằm thuận tiện cho người dùng. Chương trình sử dụng rất ít bộ ..

 • PaltalkScene (73).

  PaltalkScene 10.0 cho phép bạn xem, nghe, chia sẻ files, và chat với mọi người, bất cứ đâu trên thế giới miễn phí. Xem videos với hơn 5000 bạn bè trong phòng ..

Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.67.2, request_method: POST, time: 20 December, 2014 22:45:16 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com