Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013.

Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013 - Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp.

Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Sponsored links:

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp có thể chạy ổn định trên nền tảng, hoặc hệ điều hành: Platform/OS: Tài Liệu

Download Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013 Giấy phép sử dụng: Miễn phí

Thông tin từ nhà phát triển phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm có 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Ngày thi: 27/6/2012

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

I. LISTENING: (2,0 marks)

A. Listen to the CD player three times. There is a pause after each time you listen. Write “T” if the statement is true and “F” if the statement is false: (1,0m)

Statements

True

False

1. It will be a dry and windy day in Sydney today.

2. Tokyo will be a low of sixteen and a high of twenty two.

3. London will be very cold with a low of three and a high of seven.

4. Bangkok will be warm and dry

5. In Paris it will be cold and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

B. Listen to the CD player three times. There is a pause after each time you listen. Circle the best answer for each sentence: (1,0m)

1. How far is it from Rome to the sea?

A. 2 kms B. 12 kms C. 20 kms D. 22 kms

2. What is the weather like?

A. mild and sunny B. humid and sunny C. mild and cool D. hot and sunny

3. What are the restaurants like?

A. terrible B. sensational C. delicious D. beautiful

4. What is the historic center of the city like?

A. large B. long C. small D. short

5. How can you get around the center of Rome?

A. by bus B. by taxi C. by bike D. on foot

II. READING: (2,0 marks)

A. Read the passage carefully, then circle the best answer: (1,0 m)

Coal, oil and natural gas supply modern civilization with most of its power. However, not only are supplies of these fuels limited, but they are a major source of pollution. Therefore, it’s important to improve, explore and develop such alternatives energy sources as nuclear, water, solar and wind power. Each of these alternatives, however, has advantages and disadvantages.

Nuclear power plants efficiently produce large amounts of electricity without polluting the atmosphere; however, they are costly to build and maintain, and they create the difficult problem of what to do with nuclear waste. Hydroelectric power is inexpensive and environmentally safe, but impractical for communities located far from moving water. Wind power is a pollution – free source of renewable energy but it can’t be used in many parts of the world where there is insufficient wind. Solar power is renewable, it does not cause pollution and it does not add the earth’s heat load. However, it is difficult to collect and store. Solar power also requires expensive equipment.

Every source of energy has its disadvantages. One way to minimize them is to use less energy. Conservation efforts coupled with renewable energy resources will ensure supplies of clean, affordable energy for humanity’s future.

1. Coal, oil and natural gas .........................

A. are very great in amount B. will never be used up

C. are a major source of pollution D. supply some of its power

2. Nuclear power plants ............................

A. are difficult to build B. pollute the atmosphere

C. are very cheap to maintain D. create the problem of nuclear waste

3. Wind power .........................................

A. can not be used in places where there is insufficient wind

B. is completely used up

C. is a source of pollution

D. can not replace itself

4. What is the advantage of these alternatives?

A. They are non – renewable forms of energy.

B. They are environmentally friendly energy sources.

C. They are all very practical.

D. They are inexpensive to exploit.

5. From the passage, it can be inferred that to solve our energy problem ...............................

A. we will have to stop using many of our modern conveniences

B. scientists will have to find one major source of nonpolluting energy

C. scientists will have to find ways to increase our supplies of coal, oil and gas

D. a combination of conservation and invention will be needed

B. Fill in each blank with one suitable word from the box: ( 1,0 m)

well known played appear really workmen enjoyed celebrated hold

The one hundredth anniversary of football was (0) celebrated in 1963, but the game is (1)……..........................… much older. In fact, games with a ball were (2) ……………....……… hundreds of years ago. At first, they were (3)…............................…… in the squares and streets of cities and villages. People in those days (4) …........................……… their ball games and were as excited about a game as we do now. Young (5) …..........................……… used to leave their work to take part in the game.

Bình luận về Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp (1). Hướng dẫn Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp

Phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Tài Liệu. Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp được tải về hoàn toàn miễn phí. PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp . Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp này để được thông tin rõ ràng hơn.

Sponsored links:

Tìm thêm: đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp, download đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp, download đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp free, free đề thi vào lớp 10 thpt chuyên tỉnh đồng tháp download, đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, tải đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh, đề thi vào lớp 10 tỉnh đồng tháp, đề thi vào lớp 10 chuyên tiếng anh, hóa học lớp 10, thi môn tiếng anh, đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh, thi tuyển sinh lớp 10, chuyên tiếng anh, chuyên anh văn, .

Giao diện Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013
Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Hướng dẫn sử dụng Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp ? [Edit]

Mục này giúp người dùng chia sẻ cách sử dụng phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp . Bạn có thể chia sẻ hướng dẫn của bạn về Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp bằng cách bấm vào liên kết [Edit] ở trên.

Hiện tại chưa có ai chia sẻ!

Thảo luận về "Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp " (1).

Bởi: ng dung | 15.10.2013 20:10:00
có đề toan kg mọi người

Xem tất cả các thảo luận về phần mềm Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp trên trang mới

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được cập nhật.

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

Left 4 Dead 2 (1).
By: hien | Time: May 23, 2015 14:34:12
hay quá mình muốn có Left 4 Dead 2 nhưng mình không biết tải về máy hãy giúp mình với
Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10 (13).
By: Nguyễn Đức Vinh | Time: May 22, 2015 21:12:00
Đỉa driver của máy ko đọc được, mình lên mạng mà tai không được driver máy in Canon 1120, bạn giúp mình với, nếu có thể được bạn nén lại chuyển qua mail c
Paradise 4.0 (6).
By: Nguyễn Tấn Chiến | Time: May 22, 2015 14:24:48
Phần mềm miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ http://phanmemtinhluong.com 0905474777 Skype: chiennt.phanmemtinhluong
DesktopCalendar 1.0.8 - phần mềm lịch hoàn toàn mi (1).
By: Hùng | Time: May 22, 2015 08:45:43
Phần mềm này đã có phiên bản 2.0.2 ở lichvietpro.com rồi mà. Phiên bản mới giao diện đẹp hơn và dùng thích hơn rất nhiều
stCAD (1).
By: Hùng | Time: May 21, 2015 23:49:00
Stcad chưa mềm, còn cứng. - không vẽ, tính được đầm, ban công công. - không vẽ được sàn 2 lớp thép. - thông bảo lỗi kém. - chương trinh chạy chậm, tốn
Art Plus Digital Photo Recovery 3.1 - tiện ích khôi ph (1).
By: Phan Quốc Hiệu | Time: May 20, 2015 10:56:03
tôi sử dụng phần mềm, đã nhận được file cần phục hồi nhưng đến khi save yêu cầu Registration Name và Unlock key làm thế nào giờ?
FL Studio Mobile 1.3 (1).
By: đinh trọng tuấn | Time: May 20, 2015 04:39:40
học phối khí ở đâu
Windows Phone Support Tool 14.1 MB (1).
By: xuan bac | Time: May 19, 2015 11:58:14
mình đã ấn và giữ phím cứng camera nhưng màn hình vẫn không hiện Connect to PC" thì làm thế nao
Canon LBP-810 Printer Driver 1.10 for Vista/Windows 7 (7).
By: hieu | Time: May 19, 2015 10:34:39
Tôi tải mãi vẫn không được? Hướng dẫn chCanon LBP-810 Printer Driver 1.10 for Vista/Windows 7 - Driver cho máy in" chỉ tôi cách cài đặt máy in LBP-810. xin cảm ơn !
Mareew File Recovery 5.1 (2).
By: Tín | Time: May 18, 2015 16:44:37
xin key Mareew File Recovery 5.1 dùng thử

Phần mềm tương tự

ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 8 (881) - Tài liệu học tập cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT.ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 6 (149) - Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT.Bộ đề thi thử TN THPT năm 2014 (40) - Tài liệu thi tốt nghiệp THPT.Đề và đáp án thi THPT các môn năm 2007 (12) - Ôn thi tốt nghiệp THPT.ĐỀ THI THỬ TN THPT - 2012-2013 - Đề 2 (238) - Tài liệu và đáp án thi thử môn văn trường THPT LƯƠNG VĂN CHÁNH.Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT (738) - Cần làm gì để được thi lại tốt nghiệp THPT.Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (79) - Bộ đề thi thử TN THPT năm 2014.Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh (31) - Tổng hợp đề thi thử TN THPT năm 2013.Đề thi và đáp án môn Sinh TN THPT 2014 (56) - Đáp án đề thi TN THPT.30 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2014 (55) - Ôn thi tốt nghiệp THPT.Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (19) - Thi tốt nghiệp THPT.Đề thi sinh học tốt nghiệp THPT 2011 (134) - Tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh THPT.200 đề thi môn toán vào trường THPT (125) - Đề thi vào trường chuyên THPT môn Toán.Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2013 (66) - Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn.Đề thi ĐH của trường THPT Lương Thế Vinh (210) - Bộ đề thi thử ĐH chuyên tỉnh Đồng Nai.

Phần mềm ngẫu nhiên.

 • Duolingo: Learn Languages cho Android 1.1.2 - Học ngoại ngữ hiệu quả cho Android (168).

  Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ hiệu quả. Với ứng dụng này, bạn có thể học tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha,Ý và Anh hiệu quả. Đây là ứng ..

 • Công thức toán for Android 1.1 - Tổng hợp công thức toán học (208).

  Đây là phần mềm tổng hợp các công thức toán học thường dùng cho người Việt. Rất thuận tiện khi cần tra cứu một công thức toán học nào đó trong quá ..

 • UnzipThemAll - Phần mềm giải nén (4).

  UnzipThemAll được thiết kế để giúp bạn giải các file nén (định dạng zip, rar và ace) chỉ với một lần kích. Người dùng có thể sử dụng phần mềm này cho ..

 • ZipBit - Phần mềm giải nén (6).

  Zipbit có chứa các công cụ mạnh mẽ để làm việc với hầu hết các loại file phổ biến của dữ liệu nén. Phần mềm này có giao diện người dùng rất thân ..

 • Driver Genius Professional 12.0.0.1314 - Sao lưu và khôi phục driver (210).

  Driver Genius Professional là công cụ hỗ trợ sao lưu và khôi phục driver, đồng thời cập nhật hoặc gỡ bỏ chúng thông qua giao diện đơn giản, dễ sử ..

 • Ogni Free Folder Locker & Hider - Phần mềm khóa và ẩn bất kỳ thư mục (61).

  Ogni Free Folder Locker & Hider là một ứng dụng tiện ích được thiết kế để giúp bạn khóa và ẩn bất kỳ thư mục nào bạn muốn. Điều này là cần thiết để ..

 • GTA IV San Andreas 0.5.4 - Game đua xe hấp dẫn (888).

  GTA IV San Andreas là chế độ cải tiến dành cho GTAIV, với mục đích nhằm tái tạo lại toàn bộ San Andreas trong công nghệ Rage mới đã được áp dụng để xây ..

 • Foxit Reader 5 - Ứng dụng đọc file PDF (61).

  Foxit Reader là một phần mềm xem tài liệu PDF với kích thước nhỏ đáng kinh ngạc, tốc độ khởi động nhanh và các tính năng phong phú. Foxit Reader được ..

 • ViceVersa Pro - Phục hồi dữ liệu (37).

  ViceVersa PRO 2.5 Build 2504 là phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu, phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm - File Synchronization, File Replication and Backup Software ..

 • VirtualLab Data Recovery - Khôi phục dữ liệu và phân vùng đã hỏng (178).

  Một lần, nhận thấy chiếc máy tính trở nên ì ạch, bạn đem ra dọn dẹp và thật phấn khởi vì nó phục hồi được phần nào tốc độ. Đột nhiên, bạn ..

 • WinZip 15 - Phần mềm nén và giải nén dữ liệu (157).

  Ngoài nhiều tính năng mới đáng giá (Zip and Email, WinZip Desktop Gadget, thay đổi kích thước ảnh trước khi nén), WinZip 15 còn đặc biệt ấn tượng bởi tỷ lệ ..

 • CopyTrans TuneTastic 0.731 - Tiện ích dọn dẹp iTunes (16).

  CopyTrans TuneTastic là phần mềm hữu ích được tạo ra để giúp bạn dọn dẹp thư viện iTunes nhanh nhất. Với nó, bạn có thể xóa tập tin trùng lặp trong iTunes, ..

 • Arsenal Fan Club for Android 1.1 - Fanclub Arsenal trên Android (20).

  Tải ứng dụng “Arsenal Fan Club” và trở thành người đầu tiên biết được những thông tin mới nhất về các pháo thủ. Nhận mọi thông tin về một trong ..

 • Arsenal News for Android 1 - Cập nhật tin tức đội bóng Arsenal trên Android (72).

  Nhận thông tin nóng hổi về những gì đang diễn ra ở Emirates với ứng dụng Arsenal News App for Android. Với ứng dụng này, người dùng sẽ nhận được những tin ..

 • R-Wipe & Clean - Xóa sạch các file không sử dụng (166).

  R-Wipe & Clean 9.5 build 1675 là một giải pháp toàn diện để xóa sạch các file không sử dụng và bảo vệ sự riêng tư cho máy tính của bạn. Xóa vĩnh viễn các file ..

 • mConfess for Android 1.0 - Mạng xã hội cho người Việt (0).

  Trong cuộc sống, dù là môi trường học tập, làm việc hay các mối quan hệ xã hội giữa người với người luôn tồn tại những điều mà thường khó nói ra ..

 • EF Duplicate Files Manager - Loại bỏ các file trùng lặp (12).

  EF Duplicate Files Manager là một chương trình hữu ích giúp bạn tìm ra và loại bỏ các file trùng lặp. Tìm kiếm các file theo tiêu chí: cùng tên, cùng kích ..

 • Portable EF Multi File Renamer - Đổi tên nhiều file hoặc toàn bộ thư mục dễ dàng (30).

  Portable EF Multi File Renamer là phiên bản di động của EF Multi File Renamer, công cụ này giúp bạn dễ dàng đổi tên nhiều file hoặc toàn bộ thư mục (bao gồm cả ..

 • Zing Me cho Android 5.1.5.20130705 - Mạng xã hội Zing Me (152).

  Zing Me là mạng xã hội cho phép bạn chat, gửi tin nhắn thoại, cập nhật trạng thái, chia sẻ hình ảnh với bạn bè trong danh sách, nghe nhạc, xem phim, kết nối sao ..

 • Home4English 2.0 - Phần mềm học tiếng anh (364).

  Phần mềm Home4English là sản phẩm phần mềm do Công ty Global Education nghiên cứu xây dựng và phát triển được tích hợp trên hệ thống website Home4english.com.vn. ..

Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 222.252.202.229, request_method: POST, time: 22 May, 2015 15:44:26 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com